Βιβλιοπαρουσιάσεις
Στέργιος Λαϊτσος - Τα τοπωνύμια ως πηγή της μεσαιωνικής ιστορίας του Ασπροποτάμου (Μάης 2009)
Θα χρειαστείτε τον Acrobat Reader