Σ'όφλε ντι κεραμίδε

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σ'όφλε ντι κεραμίδε
Να το βρει από κεραμίδι