Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Νι ασουντά κούρλου,βα αλαξιάσκα κιρόουλου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Νι ασουντά κούρλου,βα αλαξιάσκα κιρόουλου
Μου ίδρωσε ο κωλος,θ΄αλλαξει ο καιρός