Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Λούπλου πέρλου αρούκα μα μίντεα νου ου μούτα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Λούπλου πέρλου αρούκα μα μίντεα νου ου μούτα
Ο λύκος την τρίχα την ρίχνει αλλά το μυαλό δεν το αλλάζει