Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Νου ασπούνε ναπαρτίκα τσοαράι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Νου ασπούνε ναπαρτίκα τσοαράι
Δε δείχνει το φίδι τα πόδια