Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Αχτάρι κάπ', αχτάρι μίντι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αχτάρι κάπ', αχτάρι μίντι
Τέτοιο κεφάλι, τέτοιο μυαλό