Σίντζι,απα νού σ-ανταρα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σίντζι,απα νού σ-ανταρα
Το αίμα,νερό δεν γίνεται