Παροιμίες, ευχές, εκφράσεις

Όμλου σ'πιλιξιάστι κου ζμπόρλου σι όχι κου ταπόρλου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Όμλου σ'πιλιξιάστι κου ζμπόρλου σι όχι κου ταπόρλου
Ο άνθρωπος διαμορφώνεται με το Λόγο κι όχι με το τσεκούρι