Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Ιού γκαλίινα κακαριάτζα, κόκουτλου τάτσι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Ιού γκαλίινα κακαριάτζα, κόκουτλου τάτσι
Όπου η κότα κακαρίζει, ο κόκορας σωπαίνει