Παροιμίες, ευχές, εκφράσεις

Μπούνα μλιάρι νου άρι ούτι όκλιι ούτι ουρέκλιι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Μπούνα μλιάρι νου άρι ούτι όκλιι ούτι ουρέκλιι
Η καλή γυναίκα δεν έχει ούτε μάτια ούτε αυτιά