Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Αράουλου νου στουάρνα ντιναπόι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αράουλου νου στουάρνα ντιναπόι
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω