Σ’ φιάτσι φιλουργιάνα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σ’ φιάτσι φιλουργιάνα
Έγινε της Φυλλουριάς (για μεγάλο κακό, συμφορά)