στι τάγκλιε Ντουμιτζέλου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
στι τάγκλιε Ντουμιτζέλου

να σε κόψει ο Θεός