Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Αρμίνλι άρου μούλτου μίντι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αρμίνλι άρου μούλτου μίντι
Οι Βλάχοι έχουν πολύ μυαλό