Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

κεπούσιου, καπούσου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
κεπούσιου, καπούσου
τσιμπούρι