Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

κουνόσκου, κουνουσκούτ

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
κουνόσκου, κουνουσκούτ
γνωρίζω, γνωστός με τον οποίο συναναστρέφομαι