Ανία νι άρντι κάπλου φόκ' σ' αλούι λι άρντι τρα τζιόκ'

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Ανία νι άρντι κάπλου φόκ' σ' αλούι λι άρντι τρα τζιόκ'
Εμένα μου καίει η φωτιά το κεφάλι και εκεινού του καίει για χορό