Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Άπα, φόκλου σ' μουλιάρεα νου άου πίστι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Άπα, φόκλου σ' μουλιάρεα νου άου πίστι
Το νερό, η φωτιά και η γυναίκα δεν έχουν εμπιστοσύνη