Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Μπόου βίνισι, μπόου βτζίσι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Μπόου βίνισι, μπόου βτζίσι
Βόδι ήρθες, βόδι έφυγες