Σα τσα σι αστίγκα νούμα ντι του λούμε

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σα τσα σι αστίγκα νούμα ντι του λούμε
Να σου σβηστεί το όνομα από τον κόσμο (κατάρα που ευρύτερα σημαίνει να μην αφήσεις γενιά, να μη διαιωνιστεί το όνομά σου)