τζιάτζιτου, τζέτσιτου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
τζιάτζιτου, τζέτσιτου
δάχτυλο