μάρσινα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
μάρσινα
νηστεία, αποχή του λίπους π.χ.πίτα χωρίς τυρί