όρμπιρι, όρμπιργιε

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
όρμπιρι, όρμπιργιε
δέντρο, δέντρα