γιτσάι, γκιτσάι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
γιτσάι, γκιτσάι
πάγωσα,κρύωσα