σίμπατου, σούμπουτου, σέμπιτε

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
σίμπατου, σούμπουτου, σέμπιτε
σάββατο