φρίγκου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
φρίγκου
κρύο (επίρρημα, πχ φάτσι φρίγκου = κάνει κρύο)
ψήνω (ρήμα)