βεντ, βεντς, βέντι, βιντέμ, βιντέτς, βεντ

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
βεντ, βεντς, βέντι, βιντέμ, βιντέτς, βεντ
βλέπω,βλέπεις,βλέπει,βλέπουμε,βλέπεται,βλέπουν. κοιτώ