μ'κάι, μκας, μκέ

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
μ'κάι, μκας, μκέ

έφαγα, έφαγες, έφαγε