Οι λαϊκοί μουσικοί της περιοχής των Τρικάλων. Γενεαλογία - μουσικά δίκτυα, Ζήσης Περικλής

Γαρδίκι 1935 γάμος. Λαούτο: Κώστας Βλαχαγγέλης, βιολί: Τάκης Ζούμπας, κλαρίνο: Στέργιος  Δημητρούλας.Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των μουσικών δικτύων μιας ευρύτερης περιοχής η οποία συμπίπτει σήμερα με τα όρια του νομού Τρικάλων.

Πιο ειδικά, διερευνούμε τις μουσικές οικογένειες και τους μουσικούς που έδρασαν στα όρια αυτά. Μέσα από τα μουσικά δίκτυα που μελετήσαμε είδαμε να προκύπτουν σχέσεις ετερογενείς, όπως μουσικού με μουσικό, μουσικού με τη μουσική κοινότητα, μουσικού με τα δρώμενα (γάμος, πανηγύρι και γλέντι) αλλά και μουσικού με τον χορευτή, τον θαμώνα και τον διοργανωτή. Οι μουσικές οικογένειες είναι ο πυρήνας που μελετάμε, μέσω των οποίων προκύπτουν όλες οι προαναφερόμενες σχέσεις του δικτύου.
Απαραίτητη προϋπόθεση της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε ήταν να ορίσουμε εξ’ αρχής τον τόπο και τον χρόνο αναφοράς ώστε οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα της μελέτης να ακολουθούν την ιστορική εξέλιξη. Στην πρώτη φάση της έρευνας έγινε η συγκέντρωση πληροφοριών για τους εν ζωή μουσικούς- οργανοπαίχτες της περιοχής και στη συνέχεια για τους προγόνους τους. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η γνωριμία μας με μεγάλο ποσοστό των μουσικών προϋπήρχε της έρευνας εξαιτίας της επαγγελματικής ιδιότητάς μας, αυτή του μουσικού δηλαδή στον ίδιο χώρο. Το καφενείο μουσικών των Τρικάλων, τα γλέντια, τα πανηγύρια, οι γάμοι αλλά και η τοπική δισκογραφία ήταν οι χώροι και τα μέσα από τα οποία αντλήσαμε υλικό και πληροφορίες. Η πρώτη επαφή με τους μουσικούς όσο αφορά την έρευνα ήταν καθεαυτό αναγνωριστική ως προς το αντικείμενο, συγκεκριμένα αποσκοπούσε στην απόκτηση μιας πρώτης εικόνας των μουσικών οικογενειών, δικτύων και του τρόπου που λειτουργούσαν.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 με τις πρώτες συναντήσεις και συνεντεύξεις με τους πιο γνωστούς, στον ερευνητή, μουσικούς και παράγοντες της δημοτικής μουσικής κοινότητας της περιοχής. Εν συνεχεία κάθε συνάντηση έδινε όλο και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες αλληλένδετα το ένα με το άλλο, συνδέοντας την παλιά εποχή με την σύγχρονη, την μία οικογένεια με την άλλη, της μίας περιοχής με την άλλη κ.λπ. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας που περιελάμβανε συγκέντρωση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού, επίσημης και ανεπίσημης δισκογραφίας, βιβλιογραφίας, τοπικών εγγράφων και διάφορων δημοσιευμάτων που είχαν να κάνουν με τη δημοτική μουσική κοινότητα του νομού. Σ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα, εκτός από τα όρια του νομού, επεκτάθηκε και στις περιοχές Καρδίτσας, Λάρισας, Γρεβενών και Αττικής.

Οι λαϊκοί μουσικοί της περιοχής των Τρικάλων. Γενεαλογία - μουσικά δίκτυα, Περικλής Ζήσης
Ζήσης Περικλής
Πτυχιακή εργασία
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
Διαβάστε online την εργασία παρακάτω ή κατεβάστε τη

Αναζήτηση