Αρμάνων Ενδυμασίες

Συντελεστές

Επιμέλεια έκθεσης: Ιωάννης Δαδαλιάρης
Κέιμενα: Ιωάννης Δαδαλιάρης
Φωτογραφικό αρχείο: Κωνσταντίνος Λάλας
                               Αναστάσιος Τεφρονίδης
                               Ιωάννης Δαδαλιάρης
Σχεδιασμός κατασκευών έκθεσης: Θεόκτιστος Κυριακίδης
                                                  πολιτικός μηχανικός

Ξυλουργικές εργασίες: Νικόλαος Βαρσάμης
Φωτισμός: Νικόλαος Βραζίτικος
Photo - Videos: Γεώργιος Κιετζής
Σχεδιασμός - Εκτύπωση: Γραφικές τέχνες telia + pavla

 

Χορηγός: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σαμαρίνας