Αρμάνων Ενδυμασίες

Τερζήδες

Γυναικείο γιλέκο Βλάστης
(συλ. Ι. Δαδαλιάρη)

Γυναικείο αρβανιτοβλάχικο
γιλέκο Κεφαλόβρυσου
Ιωαννίνων (συλ. Ι. Δαδαλιάρη)

Γυναικείο αρβανιτοβλάχικο
γιλέκο Στράτου
Αιτωλοακαρνανίας
(συλ. Ι. Δαδαλιάρη)

Γυναικείο γιλέκο
Σαμαρίνας (συλ. Ι. Δαδαλιάρη)

Γυναικεία σάρικα
Σαμαρίνας(συλ. Ι. Δαδαλιάρη)