Κωνσταντίνος

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Κωνσταντίνος

Κώτσιος, Ντίνας, Κωστίκος, Κωστίκας, Κωτσιαρής, Κωτσιούλας, Ντούλας, Γκουντής, Γκουντούλας, Γκουντάρας, Κότας