Σε αυτή την κατηγορία θα προβάλλονται ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με τους βλάχους

Featured

Τα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι Βλάχοι της Ελλάδας. Ταυτότητες και Ετερότητες στον χώρο και τον χρόνο»

Οι Βλάχοι της Ελλάδας. Ταυτότητες και Ετερότητες στον χώρο και τον χρόνο«Οι Βλάχοι της Ελλάδας. Ταυτότητες και Ετερότητες στον χώρο και τον χρόνο». Αυτός ήταν ο τίτλος του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων που διεξήχθη στην Κοζάνη στις 11-12 Νοεμβρίου 2022.

Featured

Η Κρανιά Ασπροποτάμου και οι συνoικισμοί της (Δολιανά, Κονάκια)

Η Κρανιά Ασπροποτάμου και οι συνoικισμοί της (Δολιανά, Κονάκια) Δημήτρης Ι. ΚωνσταντινίδηςΟ τόπος μας είναι το λίκνο της ύπαρξής μας, το έδαφος όπου οι ρίζες μας βρίσκουν την πηγή της επιβίωσής τους και την κοιτίδα ανατροφοδότησης της μνήμης.

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών, και στο άρθρο 12 της «Συνθήκης μεταξύ των προεχουσών συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος περί προστασίας των εθνικών κλπ μειονοτήτων», επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Ελλάδος που αναγραφόταν στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου όσον αφορά τις βλάχικες κοινότητες:

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)Εν Βουκουρεστίω τη 23 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1913
Η Αυτού Εξοχότης ο Κύριος Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδος, Πρώτος Πληρεξούσιος της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως εν τη εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψει,

Αναζήτηση