Λεξικό

Βλαχο-ελληνικό λεξικό με λέξεις που ανανεώνονται καθημερινά.
Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε λέξεις - λήμματα τα οποία δημοσιεύονται μετά από έγκριση του διαχειριστή.

Υπάρχουν 335 λήμματα σε αυτό το λεξικό.
Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
βάκα
αγελάδα
βάλιε
κοιλάδα
βεάρα
Καλοκαίρι
βέγκλιου, βέγκιου
φυλάγω
βεντ, βεντς, βέντι, βιντέμ, βιντέτς, βεντ
βλέπω,βλέπεις,βλέπει,βλέπουμε,βλέπεται,βλέπουν. κοιτώ
βέντουα
χήρα
βέντουου
χήρος
βέστου
αυτός που περιέχει μαλλί, ρούχο που είναι κατασκευασμένο από μαλλί, μάλλινος
βεχώρε
ποτέ
βινίς
ήρθες
βίνιτου
κυανός
βίντου
αέρας
βιργέρι
μάλωμα
βόι
εσείς
βόι, νου βόι, τι βόι, βρέι
θέλω, δε θέλω, σε θέλω, θέλεις
βούλπια, βούλπε
αλεπού
βούλτουρου
αετός
γιέσπι, γιάσπε
σφήκα
γίνγκιτς
είκοσι
γίνου
έρχομαι
γίσου
όνειρο
γιτσάι, γκιτσάι
πάγωσα,κρύωσα
γκαλίνα
κότα
γκαρντίνα
κήπος
γκέλα
φαγητό
γκέμου
κουβάρι
Γκίνι
Καλά
γκλάρου
χαζός
γκόλε
μόνο
γκούβα
τρύπα, λακούβα
γκούρα
στόμα ή πηγή του χωριού (μεταφ. μεγάλο στόμα που αναβλύζει νερό)
γκούρα
στόμα
γκρέου
βαρύς
γκρέστ, γκρέσκου
μιλάω
γκρέστι
μιλάει
γκροάσου
παχύς
γκρόσου
χοντρός
γουμάρου
γάιδαρος
γράου, γκράου
έγκυος
διότου
πουλάρι αλόγου
διφτέρι
τεφτέρι - μπλοκάκι
έου, ιό
εγώ
έστ, έσκου, χίου
είμαι, υπάρχω
έσταν, έστανου
φέτος
ζμπόρλου
λόγος
θιάμα, νιχιάμα

λίγο

ιαρά
ήταν
ιάστι
είναι (από το αρχαιοελληνικό εστί)
ίνιμα
ψυχή, καρδιά
κάλντι
ζεστό

Αναζήτηση