Η πίστη και ο σεβασμός προς την ελληνική παράδοση αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για να ασχοληθούμε με την διατήρηση ενός αναπόσπαστου κομματιού της, όπως είναι η παραδοσιακή φορεσιά.