Παροιμίες, ευχές, εκφράσεις

Παροιμίες, ευχές, εκφράσεις, γνωμικά στα βλάχικα και η μετάφραση τους.

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε όσες γνωρίζετε.

Υπάρχουν 20 λήμματα σε αυτό το λεξικό.
Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
βα
θα (βα σ' ντούκου ακλό = θα πάω εκεί), θέλει (τσι βα αέστου = τι θέλει αυτός)
βάκα
αγελάδα
βάλιε
κοιλάδα
βεάρα
Καλοκαίρι
βέγκλιου, βέγκιου
φυλάγω
βεντ, βεντς, βέντι, βιντέμ, βιντέτς, βεντ
βλέπω,βλέπεις,βλέπει,βλέπουμε,βλέπεται,βλέπουν. κοιτώ
βέντουα
χήρα
βέντουου
χήρος
βέστου
αυτός που περιέχει μαλλί, ρούχο που είναι κατασκευασμένο από μαλλί, μάλλινος
βέτσα
ζωή
βεχώρε
ποτέ
Βίνιρι ιάστε τζούα α- λε Στα Βίνιρι
Η Παρασκευή είναι η ημέρα της Αγίας Παρασκευής
βινίς
ήρθες
βίνιτου
κυανός
βίντου
αέρας
βιργέρι
μάλωμα
βόι
εσείς
βόι, νου βόι, τι βόι, βρέι
θέλω, δε θέλω, σε θέλω, θέλεις
βούλπια, βούλπε
αλεπού
βούλτουρου
αετός