Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Ουσμπάγκ πουρίτσ τα στι μέκε

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Ουσμπάγκ πουρίτσ τα στι μέκε

Θα βάλω ψύλλους να σε φάνε (Βαησμπάγκου πούριτσι στ μ'γκου)