Σουγκινέ νου σντιγκιντέμ φόρτικα, νου φάτσι ντι πικουράριε

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σουγκινέ νου σντιγκιντέμ φόρτικα, νου φάτσι ντι πικουράριε

Του Αη Μήνα δεν ανοίγουμε ψαλίδι, δεν κάνει για τους τσομπαναραίους.
(Αν ανοίξεις το ψαλίδι ανοίγει και το στόμα του λύκου για να φάει τα πρόβατα)