Η πολιτισμική ταυτότητα των Περιβολιωτών Βλάχων του Βελεστίνου και το αστικό περιβάλλον, Μαρία Κλιούμη

Παλιό Βελεστίνο 1935Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η πολιτισμική ταυτότητα των Βλάχων Περιβολιωτών του Βελεστίνου και ο τρόπος με τον οποίο το σύγχρονο αστικό περιβάλλον επιδρά στη διαμόρφωση και το μετασχηματισμό αυτής της ταυτότητας.

Φιλοδοξία της έρευνας είναι να μελετήσει τη συγκρότηση της πολιτισμικής ταυτότητας σε τρία διαδοχικά επίπεδα ανάλυσης, τα οποία αποτυπώνονται και στο εξελικτικό πλάνο της ανά χείρας εργασίας. Στο επίπεδο της βλάχικης ταυτότητας γενικώς, σε εκείνο της Περιβολιώτικης ταυτότητας ειδικότερα και τέλος στο επίπεδο του αστικού περιβάλλοντος του Βελεστίνου όπου διαμένουν μόνιμα οι Περιβολιώτες.

Το πρώτο επίπεδο, που αντιστοιχεί και στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αφορά τη συγκρότηση της εν γένει ταυτότητας των Βλάχων στην Ελλάδα πέρα από συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικότερα θεωρητικά ρεύματα στο χώρο της ανθρωπολογίας και των κοινωνικών επιστημών που μελετούν το φαινόμενο της διαμόρφωσης των ταυτοτήτων, με συγκεκριμένες μεθοδολογικές παραδοχές. Στη συνέχεια, μελετώνται οι διαφορετικές όψεις της πολύμορφης βλάχικης ταυτότητας, του τόπου και του τρόπου με τον οποίο ασκούνται οι βασικές πολιτισμικές πρακτικές των Βλάχων, ενώ παρουσιάζεται και ο μηχανισμός κατασκευής της ταυτότητας σε αντιδιαστολή με την ετερότητα.

Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας περιλαμβάνεται στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου προσεγγίζεται η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα των Περιβολιωτών Βλάχων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της περιβολιώτικης ταυτότητας, μελετάται η διαδικασία κατασκευής της σε συνάρτηση με τον ορεινό τόπο του Περιβολίου και αναλύονται οι κυριότερες και πιο εμβληματικές πολιτισμικές πρακτικές, στις οποίες εκδηλώνεται αυτή η ιδιαίτερη ταυτότητα.

Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο μελετά τον τρόπο που αναδεικνύεται η βλάχικη περιβολιώτικη ταυτότητα στο αστικό περιβάλλον του Βελεστίνου. Παρουσιάζεται το πλαίσιο της πόλης στο οποίο εκδηλώνεται η βλάχικη ταυτότητα μέσα από την κοινωνική της σύνθεση, τα επαγγέλματα που κυριαρχούν και τις πολιτισμικές πρακτικές που συμμετέχουν οι διάφορες ομάδες (Βλάχοι, Γκραίκοι, Πρόσφυγες), ενώ αναλύονται, μέσα από την ερμηνεία του πρωτογενούς υλικού από τις μαρτυρίες των πληροφορητών, οι αλλαγές που επέφερε στην περιβολιώτικη βλάχικη ταυτότητα ο αστικός τρόπος ζωής στις διάφορες ιστορικές φάσεις του. Ο μετασχηματισμός της βλάχικης ταυτότητας των Περιβολιωτών του Βελεστίνου ερμηνεύεται έτσι ως το προϊόν μιας διαδικασίας αστικοποίησης, η οποία προοδευτικά κατέληξε στην ανάδειξη μιας πιο «χαλαρής» ταυτότητας, που συνδέει το Περιβόλι και το βλάχικο στοιχείο με το ιδεώδες της ορεινότητας, δηλαδή της εναλλακτικής πολιτισμικής έκφρασης στο βουνό, σε αντίστιξη με τον κυρίαρχο τρόπο ζωής στις πόλεις. Διαβάστε online ή κατεβάστε.

Η πολιτισμική ταυτότητα των Περιβολιωτών Βλάχων του Βελεστίνου και το αστικό περιβάλλον, Μαρία Κλιούμη

Αναζήτηση