Η πολιτισμική ταυτότητα των Βλάχων κατοίκων του Μοναστηρίου μέσα από τις συνεντεύξεις τους, Λούλατζη Χρυσούλα

Η Αγορά του Μοναστηρίου το 1914Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της πολιτισμικής ταυτότητας και της μνήμης των κατοίκων του Μοναστηρίου.

Τιτλοφορείται ως «Η πολιτισμική ταυτότητα των Βλάχων κατοίκων του Μοναστηρίου μέσα από τις συνεντεύξεις τους». Επιχειρείται στην ερευνητική προσπάθεια να αναδειχθεί η πολιτισμική ταυτότητα των Βλάχων της περιοχής. Η ταυτότητα οριοθετείται και εξετάζεται στο επίπεδο της γλώσσας, της θρησκείας, της ιστορίας, των παραδόσεων και των σχέσεων με την Ελλάδα.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι συνεντεύξεις των κατοίκων του Μοναστηρίου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν με προθυμία στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν, σχετικά με τις μνήμες τους αλλά και τις σημερινές συνθήκες της περιοχής τους. Ως δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 30 άτομα, διαφόρων ηλικιών, με σκοπό τη συλλογή ποικίλων απαντήσεων ώστε να αναδειχθεί πιο ολοκληρωμένα η έννοια της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Η δειγματοληψία της έρευνας ήταν τυχαία. Συμμετείχαν κάτοικοι της πόλης του Μοναστηρίου, βλαχικής καταγωγής. Η λήψη συνεντεύξεων από τους κατοίκους της πόλης του Μοναστηρίου θεωρήθηκε επαρκής για την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας.
Η εργασία εντάσσεται στην ευρύτερη ιστορική- ερμηνευτική έρευνα με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Τα δεδομένα της έρευνας στηρίχθηκαν σεπρωτογενείς πηγές καθώς για τη διεξαγωγή της ερευνάς πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις αυτές, αποτελούν τυποποιημένες συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου. Όλοι οι συμμετέχοντες απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις καθώς αυτές είναι προκαθορισμένες. Η κάθε συνέντευξη απομαγνητοφωνήθηκε και καταγράφηκε.
Πρόκειται, επομένως, για μια διερεύνηση της πολιτισμικής ταυτότητας των Βλάχων του Μοναστηρίου στηριζόμενη στα λεγόμενα τους. Η εξαγωγή συμπερασμάτων δηλαδή γίνεται με βάση τις δικές τους απαντήσεις στις συνεντεύξεις. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να γενικευτούν σε μεγάλο βαθμό για την ομάδα των Βλάχων στο Μοναστήρι.
Οι απαντήσεις των ερωτώμενων διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο και ως εκ τούτου εξάγονται διαφορετικά συμπεράσματα. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι Μοναστηριώτες είναι ενεργοί πολίτες καθώς συμμετέχουν σε συλλόγους, συνδέονται με φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς με την Ελλάδα, λόγο για τον οποίο κυρίως την επισκέπτονται. Διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα τους όπως γίνονταν στο παρελθόν. Οι νεότεροι σε ηλικία προβαίνουν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τη στιγμή που οι περισσότεροι επιλέγουν την Ελλάδα για σπουδές. Οι μεγαλύτεροι γνωρίζουν ελάχιστα ή και καθόλου την ελληνική γλώσσα, μιλούν όμως τη βλαχική. Διαβάστε online ή κατεβάστε

 

Η Πολιτισμική ταυτότητα των Βλάχων κατοίκων του Μοναστηρίου μέσα από τις συνεντεύξεις τους, Μεταπτυχιακή εργασία Λούλατζη Χρυσούλα

Αναζήτηση