Η συνθήκη των Σεβρών (1920)

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών, και στο άρθρο 12 της «Συνθήκης μεταξύ των προεχουσών συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος περί προστασίας των εθνικών κλπ μειονοτήτων», επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Ελλάδος που αναγραφόταν στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου όσον αφορά τις βλάχικες κοινότητες:

«ΑΡΘΡΟΝ 12

Η Ελλάς συμφωνεί να παραχωρήση, υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Κράτους, εις τας βλαχικάς κοινότητας της Πίνδου τοπικήν αυτονομίαν ως προς τα θρησκευτικά ή σχολικά ζητήματα.»

Η Συνθήκη των Σεβρών
Συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων και Συνησπισμένων Δυνάμεων και της Τουρκίας υπογραφείσα εν Σέβραις τη 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920.
Υπουργείον επί των Εξωτερικών. Εκτύπωση του Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου
Στο παρόν άρθρο δημοσιεύεται όλη η συνθήκη των Σεβρών όπως δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο
Διαβάστε online την εργασία παρακάτω ή κατεβάστε τη
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/b/e/metadata-292-0000002.tkl

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)

Αναζήτηση