Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Δ 

δαιμονισμένος διμονισίτου
δάκρυ λάκριμα
δακρύζω λακραμέτζου
δαμασκηνιά δαμάσκινου
δαμάσκηνο δαμάσκινα
δάνειο μπρουμούτου
δασκάλεμα δασκαλίκι
δασκαλεμένος δασκαλιψίτου
δασκαλεύω δασκαλιψέσκου
δάσκαλος δάσκαλου
δαχτυλίδι νέλου
δάχτυλο τζιάντιτου
δειλινό μιρίντι
δείπνο τσίνα
δειπνώ τσίνου
δκίχνω σπούνου
δέκα τζάτσι
Δεκέμβρης Δικέμβρου
δεμάτι διμάτι, μανούκλιου
δένω λέγκου
δέντρο πόμου
δέρμα κιάλι
Δευτέρα Λούνι
Διαβάζω δγιβασέσκου
διάβολος δγιάβουλου
διαλέγω αλέγκου
διάλογος δγιάλουγου
διαμάντι δγιαμάντου
διάροια κουφουάρι
διατροφή χράνα
διαχειμάζω αρνέτζου
διδασκαλία δασκαλιψίρι
δίκη δίκι
δικό μου αμέου
δίμιτο αδίμτου
δίνω ντά
διπλώνω διπλουσέσκου
δισάκι τισάγκα
δίσκος δίσκου
δίψα σιάτι
διώχνω αγουνέσκου
δοκιμάζω δουκιμασέσκου
δοκιμί δουκιμί
δόντι ντίντι
δοχείο για γάλα γκαλιάτα
δουλειά λούκρου
δουλεύω λουκρέτζου
δράκος ντράκου
δράμι δράμι
δρεπάνι λιλέκου
δρόμος κάλι
δροσιά αράου
δυο ντόι-ντουάου-ντάου
δυόσμος αγιάσμου
δύσκολος δίσκουλου
δυστυχία διστιχίι
δυστυχισμένος μαράτου-διστιχισίτου
δυστυχώ διστιχισέσκου
δύω ασκάπιτου
δώδεκα ντουάουσπρα
δωρίζω δουρσέσκου-μέσκου
δώρο δουάρα

 

Αναζήτηση