Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ε 

εγκαταλείπω παρατσέσκου
εγώ ιό
έδαφος λόκου
εδώ ακουά
εικόνα ικουάνα
είκοσι γίνγκιτσα
είμαι χιού
ειρήνη ιρίνι
εκεί ακλό, ατσία
εκκλησία μπισιάρικα
ελάφι τσέρμπου
ελαφρύνω λισουρέτζου
ελαφρύς λισιόρου
ελευθερία ελευθιρίι
ελιά (δέντρο) μάσινου
ελιά (καρπός) μάσινα
ελπίδα ελπίδα
εμείς νόι
εμετός βοάμιτα
έμπορος έμπουρου
ένας ούνου
ενενήντα νουαουτζάτσι
εννιά νουάουα
ενορία ενουρίι
έντερο μάτσου
εξάνθημα αρόπουνου
έξι σιάσι
έξοδο έξουδου
έξω ναφουάρα
επάνω ντισούπρα
επίτηδες μαξούσου
εργατικός λουκρατόρου
έρημος έρμου
έρχομαι γίνου
έρωτας βριάρι
εσείς βόι
εστία φουκουρίνα
εσύ τίνι
ευαγγέλιο βαγγέλιου
ευκολία εφκουλίι
ευχαριστώ εφχαριστισέσκου
ευχέλαιο εφκέλιου
ευχή ευχίι
εύχομαι όρου
εφτά σιάπτι
έχθρα έχτρα
έχω άμου

 

Αναζήτηση