Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Γ

γαϊδούρα γουμάρα
γαϊδούρι γουμάρ
γάλα λάπτι
γαλάζιος βινίτου
γάμος νούμτα
γαμπρός τζίνιρι
γάνωμα γανουσέσκου
γαργαλίζω γκανταλίκου
γάτα κατούσι - μάτσα
γαυγίζω αλάτρου
γδάρσιμο μπιλίρι
γδέρνω μπιλέσκου
γελώ αράντου
γεμάτος μπλίνου
γεμίζω ούμλου
γένεια μπάρμα
γεννώ αυγά όου
γεράζω αουσιέσκου
γέρος αούσιου
γευματίζω πράντζου
γέφυρα πούντι
γιακάς γικά
γιαούρτι μαρκάτου
γιατί κατσέ
γιατρεύω βίντικου
γιατρικό γιτρίι
γιατρός γιάτρου
γιδοβοσκός καπράρου
γιδόμαλλο καπρίνα
γιορτή σαρμπατουάρι
γκαβός γκάβου
γκάιντα γκάιντα
γκιούμι γκιούμι
γκλίτσα καρλίγκου
γκρεμίζω σούρπου
γλεντζές τζιουβάιρου
γλιστρώ αρούντικου
γλυκαίνω ντουλτσέσκου
γλυκός ντούλτσι
γλώσσα λίμπα
γνωρίζω στίου
γονατίζω τζινουκλιέτζου
γόνατο τζινούκλιου
γονιός παρίντι
γουδί ντουμπέκου
γουδί χαβάνι
γουρούνα πουάρκα
γουρουνάκι πουρτσέλου
γουρούνι πόρκου
γρατσουνίζω γρουτσουνσέσκου
γράφω γραψέσκου
γράψιμο γραψίρι
γρήγορα αγόνια, κουγίι
γριά μάι, μοίάσι
γροθιά μπούσιου
γυαλί γιλίι
γυαλίζω γιλισέσκοου
γυμνός γκόλου
γυναίκα μλιάρι
γυρίζω τόρνου
γύφτος γίφτου
γύψος ίψου

 

Αναζήτηση