Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ξ 

ξύνω σκάρμινου
ξαναζωντανεύω νγιέτζου
ξαπλωμένος κουλκάτου
ξαπλώνομαι μι κούλκου
ξεβουλώνω ντιστούπου
ξεγυμνώνω ντισπόλιου
ξεδιπλώνω ντισβαρτέσκου
ξεθάβω ντισγκρόπου
ξεκινώ νκισέσκου
ξεκοιλιάζω ντισπαντικου
ξεκολλώ ντισλικέσκου
ξένα ξιάνι
ξενιτεμένος ξινιτιψίτου
ξένος ξένου
ξεντύνω ντισβέσκου
ξεραίνω ουσάκου
ξερασία ξέρα
ξερίς σέκου
ξεσκεπάζω ντισβαλέσκου
ξεσπυρίζω ξισπιρσέσκου
ξεφλουδίζω ξιφλουδισέσκου
ξεφορτώνω ντισκάρκου
ξεφωνίζω ζγκιλέσκου
ξεχνώ αγκαρσέσκου
ξεχωρίζω ντισπάρτου- ντιπαρτέτζου
ξηλώνω ντισκόσου
ξίδι πούσκα
ξινίζω ακρέσκου
ξοδεύω ξουδιψέσκου
ξύλο λέμνου
ξύνω ζγκράμου

 

Αναζήτηση