ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΥΣ
 

 

  

του Κωνσταντίνου Αδάμ
Διευθυντής Σ.Δ.Ε Καστοριάς
πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων

 

Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος. Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού ζητήματος. Αθήνα 1948.
Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος. Στο Μοναστήρι του Άη-Νικόλα. 1978.
Αγγελόπουλος Αθανάσιος. Ιστορία του Μακεδονικού αγώνα μέσα από τα επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηράς καταστάσεως. Θεσσαλονίκη 1993.
Αγγέλου Τ. Μεγάροβο και Τύρνοβον. Θεσσαλονίκη 1954.
Αδάμ Κων/νος. Η παραδοσιακή φορεσιά των Ελληνόβλαχων. Ημερολόγιο 2001 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών συλλόγων Βλάχων .
Αδαμόπουλος Τριαντάφυλλος-Ματσιούκα Πηνελόπη. Πίνδος-Γρεβενά. Τοπία της Γρεβενιώτικης Πίνδου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών-ΤΕΔΚ Γρεβενών.
Αδάμου Γιάννης. Η Σαμαρίνα ( Από τα ανέκδοτα αρχεία του Ελληνικού προξενείου Ελασσόνας) 1882-1912. Σύνδεσμος .Σαμαριναίων Ελασσόνας. 1993.
Αδάμου Γιάννης. Ιστορία Κοκκινοπλού. Κατερίνη 1993.
Αδάμου Γιάννης. Η πυρπόληση του Κοκκινοπλού στα 1822. Περιοδικό Θεσσαλική Εστία, Λάρισα 1978.
Αδάμος Ι- Ράπτης Γ. Η συμβολή του Λιβαδίου Ολύμπου στο Μακεδονικό αγώνα. Κατερίνη 1992.
Αδάμου Ι- Ράπτης Γ. Το Λιβάδι Ολύμπου στον Μακεδονικό Αγώνα. Έκδοση Όλυμπος. Κατερίνη 1993
Αλεξίου Δημήτριος. Η Λίπιντζα Ασπροποτάμου. Πολιτισυικός Σύλλογος Ανθούσας,1998.
Αναγνωστόπουλος Κων/νος. Κουτσόβλαχοι-Ελληνόβλαχοι της Ελληνικής χερσονήσου. Τρικαλινά Αρ. 9, 1989.
Ανδριώτης Ν. Το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και η γλώσσα του, Θεσσαλονίκη 1960
Ανδρουλάκης Γ. Η Κουτσοβλαχική γλώσσα και η συρρίκνωση του λεξιλογίου. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη 1990.
Ανθεμίδης Αχιλλεύς. Οι Βλάχοι της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 1997.
Αραβαντινός Παναγιώτης. Χρονογραφία της Ηπείρου. Αθήνα 1856.
Αραβαντινός Παναγιώτης. Συλλογή Δημοτικών ασμάτων της Ηπείρου 1880.Ανατύπωση Αθήνα 1996.
Αραβαντινός Παναγιώτης. Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων. Αθήνα 1905.
Αρσενίου Λάζαρος. Τα Τσελιγκάτα. Αθήνα 1972.

Αρμάνοι Βλάχοι, Επιφανείς Έλληνες, Προσωπογραφίες. Δήμος Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης .Επιμέλεια: Χάρης Σαββόπουλος-Δρ. Αντώνης Σατραζάνης.
Περιεχόμενα:
Βαβούσκος Κων/νος. Τινά εισέτι περί των Βλαχοφώνων.
Γούναρης Βασίλειος. Περί Βλάχων των ελληνικών χωρών
Μανάκου Παρασκευή. Βλάχοι λόγιοι κληρικοί στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 16ος-17ος αιώνας.
Σατραζάνης Αντώνιος. Οι Βλάχοι και οι ευρωπαϊκές ιδέες κατά την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η περίπτωση του Διονυσίου Πύρου του Θετταλού.
Τσούρκα-Παπαστάθη Δέσποινα. Οι Βλαχόφωνοι Έλληνες απόδημοι κατά την Τουρκοκρατία.

Αυδίκος Ευάγγελος. Πρέβεζα 1945-1990. Όψεις της μεταβολής μίας επαρχιακής πόλης. Πρέβεζα 1991.
Αυδίκος Ευάγγελος. Λαογραφία, Λαογραφούντες και επιτόπια έρευνα:προβλήματα και προοπτικές. Ενδοχώρα 54.Αλεξανδρούπολη 1972.
Αυδίκος Ευάγγελος. Ο Βλάχος στον λαϊκό πολιτισμό. Τρικαλινά 2003, τόμος 23ος,Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Βαβούσκος Κων/νος. Η συμβολή του Ελληνισμού της Πελαγονίας εις την Ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 1959..
Βακαλόπουλος Κων/νος. Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού , Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 1990
Βακαλόπουλος Κων/νος. Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού αγώνα(1878-1894) Θεσσαλονίκη 1983.
Βακαλόπουλος Κων/νος. Μακεδονία και Τουρκία 1830-1878. Θεσσαλονίκη 1987.
Βακαλόπουλος Κων/νος. Το πρόβλημα της εθνογενετικής διαδικασίας στο Μακεδονικό ζήτημα. Πρακτικά Συνεδρίου Μακεδονία – Ιστορία, Πολιτισμός Φλώρινα 1997.
Βαρβαρούσης Γιάννης. Φωτογραφικοί θησαυροί της Βλάστης.Θεσσαλονίκη 2006.
Βαρβαρούσης Γιάννης, Μπλάτσι . Η ιστορική Κοινότητα Βλάστης Δυτικής Μακεδονίας. Φωτογραφικό Λεύκωμα. Εκδόσεις Ερωδιός, Θεσσαλονίκη.
Βέλκος Γρηγόριος. Γεωργάκης Ολύμπιος, ο εθνικός πρωτομάρτυρας. Ελασσόνα 1983.
Βέλκος Γρηγόριος, Γεωργάκης Ολύμπιος (1772 – 1821 ).Ειδική έκδοση του Συλλόγου Λιβαδιωτών Κατερίνης « Ο Γεωργάκης Ολύμπιος» Κατερίνη 1976
Βλασίδης Βλάσης. Η έξοδος των ρουμανιζόντων Βλάχων από την Ελληνική Μακεδονία 1924-1927.Θεσσαλονίκη 1994
Βλασίδης Βλάσης. Συνέπειες των δημογραφικών και κοινωνικών ανακατατάξεων στο Βλαχόφωνο στοιχείο της Ελληνικής Μακεδονίας 1923-1926. Θεσσαλονίκη 1996.
Weigand Gustav. Οι Αρωμούνοι ( Βλάχοι) Τόμος Α΄. Ο χώρος και οι άνθρωποι. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων. Μετάφραση Τhede Kahl. Προλεγόμενα-σχόλια Λαζάρου Αχιλλεύς. Φιλολογική επιμέλεια Θεόδωρος Νημάς.
Weigand Gustav. Οι Αρωμούνοι ( Βλάχοι) Τόμος Β΄. Λαογραφία – Γλώσσα. Μετάφραση Παπασωτηρίου Γιώργος,, Ταμπακιώτη-Σίμου Μαρία. Προλεγόμενα Λαζάρου Αχιλλεύς. Φιλολογική επιμέλεια Θεόδωρος Νημάς.. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2004.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Γεωργιάδης Νικόλαος. Όσα έγραψα στο Μοναστήρι, 1903-1912. Θεσσαλονίκη 1984.
Γιαννούλης Ν. Πληροφορίες για τα Ασπροποταμίτικα χωριά. Τρικαλινό ημερολόγιο Αρ.12, 1988.
Γκαρτζονίκας Δημήτριος. Μπουρτζόβλαχοι. Ιωάννινα 1971.
Γκατσόπουλος Σταύρος. Μοσχόπολις. Ιωάννινα 1979.
Γκόλαντας Ζαφείρης. Γεωργάκης Ολύμπιος. Ιστορικό δράμα σε μέρη 2. Εικόνες οκτώ. Αθήνα 1967
Γκούμας Ελευθέριος. Λιβάδι. Γωγραφική, Ιστορική, Λαογραφική Επισκόπησις. Λιβάδι 1993
Γοργορέτας Απ. Σωτήριος. Τα Πέτρινα γεφύρια του Ν. Τρικάλων Τρίκαλα 2004
Γούναρης Βασίλειος-Κουκούδης Αστέριος. Από την Πίνδο ως τη Ροδόπη. Αναζητώντας τις εγκαταστάσεις και την ταυτότητα των Βλάχων. Ιστορικά αρ. 10, Αθήνα 1997.
Γούναρης Βασίλειος. Στο Μοναστήρι το 1897. Εταιρία αρ. 31,Φλώρινα 1998.
Γούναρης Βασίλειος. Στις όχθες του Υδραγόρα: οικογένεια, οικονομία και αστική κοινωνία στο Μοναστήρι 1897-1911. Αθήνα 1999.
Γρηγοριάδου Έφη. Εδεσματολόγιον Βλάχων, εκδόσεις Κοχλίας, Αθήνα 2006
Γυμνάσιο Μετσόβου. Παραδοσιακά φαγητά και γλυκά του Μετσόβου.
Wace Alan JB – Thompson Maurisce. Οι Νομάδες των Βαλκανίων. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 1989 Αφοι Κυριακίδη.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δάρβαρις Δημήτριος. Εισαγωγή εις την Ελληνικήν γλώσσαν περιέχουσα διαφόρους ελληνικούς διαλόγους. Βιέννη 1798
Δάρβαρις Δημήτριος. Εκλογάριον γραικικόν εις χρήσιν των πρωτοπείρων της Απλής Διαλέκτου. Βιέννη 1804.
Δάρβαρις Δημήτριος. Σύντομος Γενική Ιστορία προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων. Βιέννη 1817.
Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας. Η Κλεισούρα παλιά και σήμερα- Περίπατος στα περασμένα. Κλεισούρα 2000.
Διβάνη Λένα. Το θνησιγενές πριγκιπάτο της Πίνδου. Γιατί δεν ανταποκρίθηκαν οι Κουτσόβλαχοι της Ελλάδας, στην Ιταλο-ρουμανική προπαγάνδα. Ι.Μ.Χ.Α 269, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Μακεδονία και Θράκη 1941-1944.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ενωση Βλάχων Επιστημόνων. Οι Ελληνογενείς Βλάχοι. Αχιλλεύς Λαζάρου -Ρίτα Λαζάρου Παναγάκη-Λεωνίδας Τζημοζιώγας-Δημήτριος Τσακτάνης. Αθήνα 2005
Εξαρχος Γιώργης. Οι Εληνόβλαχοι ( Αρμάνοι) Τόμος Α΄και Β΄. Εκδόσεις Καστανιώτη, Λαογραφία, 2001.
Εξαρχος Γιώργης. Αυτοί είναι οι Βλάχοι. Αθήνα 1994.
Εξαρχος Γιώργης. Το Βρυσοχώρι Ζαγορίου. Ιωάννινα 1975.
Εξαρχος Γιώργης. Το Ντομπρίνοβο. Αθήνα 1980
Εξαρχος Γιώργης. Βλάχοι. Μνημεία ζωής και λόγου ενός πολιτισμού που χάνεται. Εκδόσεις επικαιρότητα.
Έξαρχος Γιώργης. Ρήγας Βελεστινλής. Εκδόσεις Καστανιώτη.
Έξαρχος Γιώργης. Αδελφοί Μανάκια. Πρωτοπόροι του κινηματογράφου στα Βαλκάνια και το Βλάχικο ζήτημα. Αθήνα 1991.
Έξαρχος Γιώργης. Μπλάτσι. Η εύανδρος Πολίχνη της Μακεδονίας. . Εκδόσεις Π.Χ. Μπασδάρας ΑΕ. Θεσσαλονίκη 2001.
Έξαρχος Χρήστος. Η Φούρκα της Ηπείρου. Ιστορία – Λαογραφία. Θεσσαλονίκη 1987.
Ελληνικό Πανόραμα. Το Πάϊκο και τα Βλαχοχώρια του – Λιβάδι Ολύμπου. Τεύχος 4,1996
Ενισλείδης Χρήστος. Η Πίνδος και τα χωριά της. Σπήλαιον – Γρεβενά - Σαμαρίνα. Αθήνα. 1996.
Ευσταθίου Κ. Ιωάννης. Οι Ελληνόβλαχοι ή Κουτσόβλαχοι ή Αρρωμούνοι. Ιστορικά-Γλωσσικά- Λεξιλόγιο. Τρίκαλα 2003.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ζαφείρης Χρήστος. Βαλκάνιος πραματευτής. Οδοιπορικό μνήμης σε ελληνικές κοινότητες και παροικίες. Εκδόσεις Εξάντας.
Ζιώγας Ιωσήφ. Συρράκο, ένα ταξίδι στην παράδοση. Ιωάννινα 2006. Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Συρράκου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
Ζώη Χριστίνα. Ηπειρωτών μετανάστευση και επιστροφή. Το Κεφαλόβρυσο Άνω Πωγωνίου.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ηλιαδέλης Δ. Στράτος. Μακεδόνες απόφημοι στη Μεσευρώπη (1650-1950). Η συμβολή τους στην οικονομία και στον πολιτισμό. Έκδοση Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης, Θεσσαλονίκη 2005.
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος και Εκπαίδευση. Εκδόσεις Ηρόδοτος, Ιστορία.
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία. Το Κρούσοβο. Πέρα από την ιστορία και τη μνήμη ( 1845-1903) Εκ. Οίκος Αντ. Σταμούλη , 2004.
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία. Τα Βαλκάνια στη δίνη των Εθνικιστικών αντιπαραθέσεων. Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη , 2004.
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία. Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία ( 1840-1914)
Εθνικά ζητήματα, Εκδόσεις Ηρόδοτος 2001. Η Ελλάδα των Ευεργετών.
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, Σαββατοκύριακου 1. Αρσάκης Απόστολος. 2. Αβέρωφ Γεώργιος. 3. Σταύρος Γεώργιος. 4. Στουρνάρης Νικόλαος. 5. Τοσίτσας Μιχαήλ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ισμυριάδου Αδέλα. Κορυτσά. Εκπαίδευση, ευεργέτες, οικονομία. 1830-1908.Θεσσαλονίκη 1997.
Ιωαννίδου Η. Δομινίκη. Περιμένοντας τη Σαρακοστή στο Πισοδέρι. Εταιρία τεύχος 26. Φλώρινα 1997.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Καλινδέρης Μ. Ο βίος της κοινότητας Βλάστης επί Τουρκοκρατίας. Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη 1982.
Kahl Thede. Ο ρόλος των Λαϊστινών στην ίδρυση και ανάπτυξη της Χρυσούπολης Καβάλας. Ηπειρωτική Εταιρία αρ. 250. Ιωάννινα 1998.
Καλούσιος Δημήτριος. Η Χρυσομηλιά Καλαμπάκας. Τρίκαλα 1992.
Καλούσιος Δημήτριος. Η Κρανιά. Μικρό οδοιπορικό στον Ασπροπόταμο. Τρικαλινό Ημερολόγιο, αρ 10. 1986
Καλούσιος Δημήτριος. Το Ματσούκι Ιωαννίνων. Ιωάννινα 1994.
Καπέτσης Δημήτριος. Ολίγα περί των Βλάχων. Μάταιες οι προσπάθειες να μας αποσπάσουν απ΄τον Ελληνικό κορμό. Λαϊστινά Νέα αρ 7, Ιωάννινα 1997.
Καϊμακάμης Βασίλειος. Η προσφορά των Βλαχοφώνων Ελλήνων στην Αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων. Θεσσαλονίκη 2002
Καϊμακάμης Βασίλειος. Οι Ελληνόβλαχοι ( Κωτσόβλαχοι) Κοκκινοπλός, το Βλαχοχώρι του Ολύμπου. Θεσσαλονίκη 1984.
Καϊμακάμης Βασίλειος-Καϊμακάμης Δημήτριος-Δούκα Στέλλα. Η Αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων και η προσφορά των Βλαχοφώνων Ελλήνων σ΄αυτή. Τρικαλινά 2002 τόμος 22.
Καλοστύπης Ιωάννης. Μακεδονία. Αθήνα 1993.
Καραϊσκος Νίκος. Τα Βλάχικα του Λιβαδίου Ολύμπου. Λιβάδι 1999.
Καραϊσκος Νίκος, Ο Όλυμπος κινδυνεύει. Κατερίνη 1993.
Καραϊσκος Νίκος. Ξενάγηση στο Λιβάδι Ολύμπου. Έκδοση της εφημερίδας «Λιβάδι Ολύμπου»
Καραϊσκος Νίκος. Βασικές πληροφορίες για την Μυθολογία και την Ιστορία του Ολύμπου. Εκδση εφημερίδας « Λιβάδι Ολύμπου». Λβαδι 1995.
Κατσανεβάκη Αθηνά – Πανοπούλου Καλλιόπη. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ φωνητικών και οργανικών τραγουδιών των Βλαχοφώνων του Ν. Σερρών.
Κατσάνης Νικόλαος. Ονομαστικό Νυμφαίου ( Νέβεσκας) Θεσσαλονίκη 1990. Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών.
Κατσάνης Νικόλαος. Ελληνικές επιδράσεις στα Κουτσοβλαχικά. Θεσσαλονίκη 1997
Κατσάνης Νικόλαος. Κουτσοβλάχικα τραγούδια. Μακεδονικά αρ. 26 Θεσσαλονίκη 1988.
Κατσάνης Νικόλαος. Η δημιουργία βλάχικης αστικής τάξης. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών. Αθήνα 1993.
Κατσάνης Νικόλαος. Οι Βλάχοι του Πάϊκου (του Βυζαντινού θέματος των Μογλενών) Ιστορική εισαγωγή – γλώσσα – γλωσσικό υλικό. Θεσσαλονίκη 2001.
Κατσάνης Νικόλαος – Ντίνας Κων/νος. Γραμματική της κοινής Κωτσοβλαχικής. Αρχείο Κωτσοβλαχικών μελετών.
Κατσάνης Νικόλαος. Παρατηρήσεις στη φωνητική των ελληνικών δανείων της Κουτσοβλαχικής, Θεσσαλονίκη 1972.
Κατσουγιάννης Τ. Περί των Βλάχων των Ελληνικών χωρών. Θεσσαλονίκη 1964 Α΄ Εκδοση, 1966 Β΄ Εκδοση.
Καχριμάνης Αλέξανδρος. Μοσχόπολη – Ρίζες Μετσόβου. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών. Αθήνα 1997.
Κεραμόπουλος Αντώνιος. Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι. Αθήνα 1939.
Κιλιπίρης Φώτης. Αρμάνοι. Οι Βλάχοι της Ελληνικής χερσονήσου. Αρμανικά Χρονικά αρ 1, Λάρισα 1994.
Κλιάφα Μαρούλα. Μούλτι χερετίματι ντι λα Κόρνου. Εκδόσεις γέννεσις.
Κοινότητα Κοκκινοπλού. Ο Κοκκινοπλός. Επιμέλεια ύλης: Γιάννης Αθ. Αδάμου.
Κοινότητα Νυμφαίου. Ενθύμια Νυμφαίου. Κείμενα – Επιμέλεια : Νικόλαος Ι . Μέρτζος.. Εκδοτικός οίκος Α. Λ. Λιβάνη, Μάϊος 2003.
Κοινότητα Συρράκου – Πνευματικό Κέντρο. Συρράκο Πέτρα-Μνήμη-Φώς. Τόμοι 1ος & 2ος.2004.
Κολιού Νίτσα. Τα Βελεστινιώτικα. Βόλος 1993.
Κολτσίδας Αντώνιος. Γραμματική και λεξικό της Κουτσοβλαχικής διαλέκτου. Θεσσαλονίκη 1978.
Κολτσίδας Αντώνιος. Οι Κουτσόβλαχοι. Εθνολογική και Λαογραφική μελέτη. Θεσσαλονίκη 1976 Α΄ Τόμος.
Κολτσίδας Αντώνιος. Η σημερινή κατάσταση της Κουτσοβλαχικής γλώσσας στον ελλαδικό χώρο. Ιστορική, εθνολογική, κοινωνική και γλωσσολογική διάσταση.
Κολτσίδας Αντώνιος. Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των Ελληνοβλάχων στο Βαλκανικό χώρο ( 1850-1913). Θεσσαλονίκη 1994.
Κολτσίδας Αντώνιος. Κωτσόβλαχοι, οι Βλαχόφωνοι Έλληνες. Εθνολογική, λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη. Θεσσαλονίκη 1993.
Κολτσίδας Αντώνιος. Ιστορία της Βωβούσας. Θεσσαλονίκη 1997.
Κολτσίδας Αντώνιος. Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των Περιχώρων του. Ο Ελληνισμός, η εθνική και κοινωνική διάσταση. Θεσσαλονίκη 2003, Σύνδεσμος Μοναστηριωτών "Η Καρτερία" Θεσσαλονίκης.
Κολτσίδας Αντώνιος. Κουτσοβλαχικά ονόματα αγγείων οικιακής χρήσης. Ανάτυπο από την Ελληνική Διαλεκτολογία 2 1990-91.
Κομνηνού Άννα. Αλεξιάς. Αθήνα 1990.
Κοντογεωργίου Αντώνιος. Δημήτρης Στεργίου Λάλας. Εταιρία τεύχος 1,Φλώρινα 1989.
Κουκούδης Αστέριος. Μελέτες για τους Βλάχους, Τετράτομη εργασία Βλέπε www.vlachs.gr
Κουκούδης Αστέριος. Η Κοινωνική ζωή στα βλαχοχώρια της Μακεδονίας στα 1990. Λεύκωμα συνοδευτικό της Έκθεσης φωτογραφιών και χαρτών. Έκδοση: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Θεσσαλονίκη 2006.
Κούμας Κων/νος. Ιστορία Ανθρωπίνων Πράξεων. Βιέννη 1832.
Κουρίλας Ευλόγιος. Η Μοσχόπολις και η νέα Ακαδημία αυτής. Αθήνα 1935.
Κρυστάλλης Κώστας. Οι Βλάχοι της Πίνδου. Αθήνα 1952.
Κωνσταντακοπούλου Αγγελική. Η Ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια 1750-1850. Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη. Ιωάννινα 1988.
Κωνσταντινίδης Ιωάν. Δημήτρης. «Κρανιά Ασπροποτάμου Η Ιστορία, Ο Τόπος, Οι Ανθρωποι». Τρίκαλα 2007
Κωστόπουλος Ηλίας. Η Εθνική συνείδηση των Βλάχων και ο ρόλος τους στη συγκρότηση του Νέου Ελληνισμού. Τρικαλινά αρ 8 1989
Κωστόπουλος Ηλίας. Ιστορικά – Λαογραφικά Αηδόνας Καλαμπάκας. Τρίκαλα 1991.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Λαζάρου Αχιλλεύς. Η Αρωμουνική και αι μετά της Ελληνικής σχέσεις αυτής. Βλάχοι, Ιστορική φιλολογική μελέτη. Αθήνα 1986.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Καταγωγή των Βλάχων των Σκοπίων. Αθήνα 2002.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Οι Γερμανοί ξανάρχονται για τους Βλάχους. Αθήνα 2002.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Die Mazedo-Aromunen. Athen 2002.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Valaques de Grece et union europeenne. Αθήνα 1995.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Η αλήθεια για τους Βλάχους και ανεπίτρεπτος εφησυχασμός. Αθήνα 2002.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Αρωμουνική Ανθρωπονυμία. Β΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1983.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Βλάχοι και κρατικές παραλείψεις. Εκδόσεις Πέλαγος.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Βλάχοι Ελληνικών χωρών. Αθήνα 1986.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Η Αρωμουνική διάλεκτος. 1998.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Η αγνοημένη μαρτυρία για τον Γεωργάκη Ολύμπιο. Ανάτυπο Ελασσόνα 1998.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Οι Βλάχοι του Ολύμπου. Ανάτυπο Ελασσόνα 1981.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Εκδοχές εθνολογικής συνθέσεως νομού Γρεβενών. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών. Γρεβενά 1994.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Καταγωγή και επίτομη Ιστορία των Βλάχων της Αλβανίας. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, αρ 15-16 Ιωάννινα 1994.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Εθνολογικά και πολιτισμικά Βαλκανικής.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Επιστημονική αναίρεση δημοσιεύματος υπέρ των Σκοπιανών. 1998.
Λαζάρου Αχιλλεύς. 1898 Ολοκαύτωμα Κουτσούφλιανης 1998 - Βλαχοπαρασυναγωγή στη Λάρισα. Αθήνα 1998.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Μακεδονικός αγώνας και Ελληνόβλαχοι. Ωραία Σαμαρίνα, ανάτυπο 1984.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Βλαχολογική προχειρότητα και επιστήμη. Λάρισα 1998.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Θρακολογία και ζήτημα καταγωγής των Βλάχων – Αρωμούνων. Τρικαλινά 5, 1985, 47-77.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Μακεδονικό – Κουτσοβλαχικό και ελληνική αρρυθμία. Τρικαλινά 6, 1986, 83-126.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Οι Βλάχοι της Μακεδονίας. Αφιέρωμα στη Μακεδονία. Νέα Εστία, 1571, Χριστούγεννα 1992, 128-143.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Οι Βλάχοι και η διάδοση της ελληνικής παιδείας στους λαούς της Βαλκανικής. Πρακτικά Στ΄ διεθνούς συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995, 155-175.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Οι Βλάχοι των Βαλκανίων. Ο άγνωστος Ελληνισμός των Βαλκανίων. Εταιρεία των φίλων του Πολεμικού Μουσείου. Αθήνα 1996, 45-111.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Από την Armania των Ελλήνων στη Romania των Δακών. Ηπειρωτικό Λαζάρου Αχιλλεύς. Εθνολογικά και πολιτισμικά Βαλκανικής. Πλάτων 49, 1997, 166-187.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Les Valaques balkaniques. Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 49, 1994-1996, 89-113.
Λαζάρου Αχιλλεύς. The truth about the Leaflet “ Les Aroumains” (Les Macedo-Romains) 1989 (on scientific truth aboyt Macedonia. National technical University of Athens. Athens 1993, 63-83.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Η αλήθεια για τους Βλάχους και ανεπίτρεπτος εφησυχασμός. Αθήνα 2002.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Δίγλωσσοι-αλλόγλωσσοι Έλληνες. Σελ.19 Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου “ Μακεδονικός αγώνας – Παύλος Μελάς” εκατό έτη από τον θάνατο του 1904-2004. Καστοριά 2005.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Ιστορικά και Γλωσσολογικά Δεδομένα του Διηπειρωτικού - Μακεδονικού χώρου σε συνάρτηση με την καταγωγή των Βλάχων – Αρμάνων. Εκδόσεις Επιτροπής Ενημερώσεως επι των Εθνικών Θεμάτων. Αθήνα 2006
Λάκριμα Μιχαήλ. Έλληνες Βαλκανολόγοι στις Ρουμανικές χώρες. Σελ. 351 Πρακτικά συνεδρίου “ Η καθ΄ημάς Ανατολή. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Φλώρινα 2005
Λάϊος Γ. Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821. Ιστορικά ντοκουμέντα από τα αυστριακά αρχεία. Αθήνα 1958, σελίδα 240./
Λέντζιου Κούλα Τρίκου –Τρίκου Γιώτα – Τρίκου Ξένια, «Tρία παραμύθια …… την Ελληνοβλαχική γλώσσα». Θεσσαλονίκη 2007.
Λιάκος Σωκράτης. Η Ιλλυρική καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων. Θεσσαλονίκη 1979.
Λιάκος Σωκράτης. Η καταγωγή των Αρμάνων τουπίκλην Βλάχων. Θεσσαλονίκη 1968.
Λιάκος Σωκράτης. Μακεδονοαρμανικά. Θεσσαλονίκη 1976.
Λιάκος Σωκράτης. Παραμυθένια Ιστορία. Εταιρία τεύχος 17-18 Φλώρινα 1994.
Λιάκος Σωκράτης. Οι Κουτσόβλαχοι είναι τα ύστατα και μόνα γνήσια λείψανα του Μακεδονικού έθνους.. Ιστορικαί έρευναι. Εφημερίδα Καθημερινή 30-11-1939.
Λούστας Νικόλαος. Η Ιστορία του Νυμφαίου – Νέβσκας Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη 1994.
Λυριτζής Γ. Οι αγωνισταί της Σαμαρίνης Δημήτριος ο Νεομάρτυρας και Θεόδωρος ο Εθνοκήρυκας. Κοζάνη 1968.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Μαγειρίας Δ. Μιχαήλ. Μηλέα Μετσόβου « Αμέρου» 1897-1970. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων – Σύλλογος Μηλιωτών Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2007.
Μαγκλάρας Μανόλης. Τουριστικός Οδηγός Συρράκου. Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Συρράκου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
Μακρής Δημήτριος. Φούρκα, το μαγευτικό χωριό της Πίνδου. Θεσσαλονίκη 1973.
Μακρής Κ. Τα τέμπλα του Λιβαδίου Ολύμπου. Αθήνα 1988.
Μακρής Γ. Οι ιδιαιτερότητες του τέμπλου Λιβαδίου 1989.
Μαλαβάκης Νίκος. Λεξικό Ελληνο – Βλαχικό. Εκδόσεις Πελεκάνος
Μαρτινιανός Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ξάνθης. Η Μοσχόπολις 1330-1930. Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη 1957.
Μελάς Βίκτωρ. Η Χάρτα του Ρήγα. Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997.
Μέρτζος Νικόλαος. Αρμάνοι οι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη 2000 Εκδόσεις Ρέκος.
Μέρτζος Νικόλαος. Εμείς οι Μακεδόνες. Θεσσαλονίκη 1986.
Μέρτζος Νικόλαος. Νέβεσκα : Διευθύνον κέντρον του αγώνος. Εταιρία τεύχος 27-28 Φλώρινα 1997.
Μέρτζος Νικόλαος. Βλάχοι . Ε όχι και μειονότητα. Απάντηση σε δημοσίευμα, Ελευθεροτυπία, Αθήνα 1999.
Μέρτζος Νικόλαος. ΝΥΜΦΑΊΟΝ Βίβλος φιλοξενίας. Εκδόσεις Μίλητος
Μεταληνού – Τσιώμου Αγνή. Οι Μοναστηριώτες κατά τον Μακεδονικό αγώνα. Θεσσαλονίκη 1948.
Μισύρης Βασίλης. Βλάχοι. Αυτοί οι ανυπόκακτοι Έλληνες. Αθήνα 1990.
Μιχαλόπουλος Φ. Μοσχόπολις αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας ( 1500-1769) Αθήνα 1941.
Μουσείο Μακεδονικού αγώνα Θεσσαλονίκης. Η τελευταία φάση της ένοπλης Αναμέτρησης στη Μακεδονία ( 1904-1908) 100 έγγραφα από το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 1998.
Μουστάκης Γιώργος. Το Συρράκο και η Πρέβεζα. Πρεβεζάνικα χρονικά αρ 27-28, 1992
Μπάλλας Ν. Ιστορία του Κρουσόβου. Θεσσαλονίκη 1962.
Μπαλτάτσης Π. Στέλιος. Γεωργάκης Ολύμπιος στη σκάλα των αγγέλων.
Berard Victor. Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονία. Εκδόσεις Τροχαλία
Μπίρκας Κ. Αβδέλλα. Αθήνα 1978.
Μπουσμπούκης Αντώνιος. Πρωτοαρχαιοελληνικές λέξεις κοινές στον Όμηρο και τη Λατινομακεδονική ( Κουτσοβλαχική) Θεσσαλονίκη 1972.
Μπουσμπούκης Αντώνιος. Το Ρήμα της Αρωμουνικής Αθήνα 1982.
Μπουσμπούκης Αντώνιος. Τα επιφωνήματα στα Βλάχικα και στα Ιταλικά
Μανάκια Αφοι. Οι Πρωτοπόροι της εικόνας στα Βαλκάνια. CD Rom. Εκδόσεις Καστανιώτη.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Νασίκας Γ. Το χωριό μας η Σμίξη. Αθήνα 1971.
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος. Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής γλώσσης. Εν Αθήναις τύποις Π.Δ. Σακκελαρίου 1909.
Νικολαϊδου Ελευθερία. Η Ρουμανική προπαγάνδα στο Βιλαέτι Ιωαννίνων και στα Βλαχοχώρια της Πίνδου Τόμος Α΄(μέσα 19ου-1900) Ιωάννινα 1993.
Νικολαϊδου Ελευθερία. Η στάση της ρουμανικής προπαγάνδας στην προσάρτηση της Ήπειρο-Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Εκδόσεις Δωδώνη, 1984.
Νιτσιάκος Βασίλειος. Η Αετομηλίτσα. Ιωάννινα 1979.
Νιτσιάκος Βασίλειος. Κοκκώνης Γιώργος. Γαμήλια τραγούδια της Αετομηλίτσας Εθιμική ένταξη και μουσικολογικός σχολιασμός. Δήμος Κόνιτσας. Η επαρχία Κόνιτσας στον χώρο και το χρόνο, 433-456, 1996.
Νιτσιάκος Βασίλειος. Το Περιβόλι της Πίνδου. Συλλογικός τόμος. Περιβόλι 1996.
Νταλαούτης Σπύρος. Συρράκο – Τοπωνύμια. Ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο. Πρέβεζα 2006.
Ντείτριχ Βόλφ, Κάλ Θεόδωρος, Σάρρος Γεώργιος. Κουτσούφλιανη. Λαογραφική έρευνα ενός Βλάχικου χωριού στην Πίνδο.( Παναγιά Τρικάλων). Αφοι Κυριακίδη 2001.
Ντίνας Κων/νος. Το Κουτσοβλαχικό ιδίωμα της Σαμαρίνας. Φωνολογική ανάλυση .Θεσσαλονίκη 1986.
Ντίνας Κων/νος. Το τοπωνυμικό της Σαμαρίνας. Γρεβενών. Μακεδονικά 20. Θεσσαλονίκη 1980
Ντίνας Κων/νος. Η κώφωση-αποβολή στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα και στο Κ.Β ιδίωμα της Σαμαρίνας. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη 1985.
Ντίνας Κων/νος. Κοζανίτικα επώνυμα 1759-1916 . Κοζάνη 1993.
Ντίνας Κων/νος. Η Λατινική γλώσσα στα Βαλκάνια. Σημειώσεις Τμήματος Βαλκανικών Σποδών Φλώρινας Α.Π.Θ.
Ντίνας Κων/νος. Η βλαχοφωνία στον νομό Φλώρινας: ένα βήμα πρίν την εξαφάνιση; Μία κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Σελ 355 Πρακτικά συνεδρίου “ Φλώρινα 1912-2002. Φλώρινα 2002
Ντόντος Γιαννάκης. Αρμαναριά. Η Βλαχουριά. Βελεστίνο 1992.
Ντόντος Γιαννάκης. Η φανταστική αλήθεια. Βελεστίνο 1990.
Ντόντος Γ- Παπαθανασίου Γ. Το Περιβόλι. Η αετοφωλιά της Πίνδου. Θεσσαλονίκη 1973.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Οικονόμου Κων/νος. Συμβολή στην αρομουνική ονοματολογία.
Οικονόμου Κων/νος. Τα τοπωνύμια του χωριού Μηλιά Μετσόβου. Ονόματα 12, Αθήνα 1989
Ουκούτας Κων/νος. Νέα παιδαγωγία ήτη αλφαβητάριον εύκολον του μάθειν τα νέα παιδιά τα ρωμαιοβλάχικα γράμματα εις κοινήν χρήσιν των Ρωμαιο-βλάχων. Βιέννη 1797.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πανοπούλου Καλλιόπη. Δομικά αναλυτικά μοντέλα στη μελέτη του Χορού και η εφαρμογή τους στην ανάλυση του Χορού των Βλαχοφώνων του Ν. Σερρών. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού. Σέρρες 2001.
Παπαβασιλείου Α. Ιστορικά σημειώματα για τους Βλάχους η Κωτσωβλάχους. Βέροια 1969.
Παπαγεωργίου Γεώργιος. Ήπειρος 1871-1912 Ιστορία του νέου Ελληνισμού 1770-2000. Τόμος Γ΄. Αθήνα 2004.
Παπαγεωργίου Μαρία. Η ημέρα του Διός εις το τυπικόν του παλαιού γάμου των Μογλενιτών Βλάχων. Βαλκανικά σύμμεικτα. Θεσσαλονίκη 1996.
Παπαγεωργίου Μαρία. Κριτική παρουσίασις του έργου του Romulus Vulcanesceu Ρουμανική Μυθολογία. Βαλκανικά σύμμεικτα τεύχος 5-6. Θεσσαλονίκη 1993-94
Παπαγεωργίου Μαρία. Παραμύθια από μύθους Αρχαίων Ελληνικών ποιητικών έργων που χάθηκαν και άλλα παραμύθια του Βλαχόφωνου χωριού Σκρά. Τόμος Α΄- Τόμος Β΄ Θεσσαλονίκη 1984.
Παπαγεωργίου Μαρία. Στοιχεία του κατά παράδοσιν βίου των Βλάχων του χωρίου Σκρά (Λιούμνιτσα). Ομαδική λατρεία-φροντίς περί των νεκρών – και βιοτική μέριμνα. Εκδόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1998.
Παπαγεωργίου Μαρία. Το χωριό Χώστανες του θέματος Μογλενών. Θεσσαλονίκη 1969.
Παπαγεωργίου Μαρία. Παλαιαί συνήθειαι του Φθινοπώρου εις το Βλαχόφωνον χωριό Σκρά ( Λιούμνιτσα). Βαλκανικά σύμμεικτα, αρ 7, Θεσσαλονίκη 1991.
Παπαγεωργίου Στέφανος. Έλληνες ευεργέτες. Αξιοι της εθνικής ευγνωμοσύνης. Δήμος Αθηναίων, Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2001.
Παπαδριανός Ιωάννης. Οι Έλληνες απόδημοι στις γιουγκοσλαβικές χώρες 18ος – 20ος αιώνας. Θεσσαλονίκη 1993.
Παπαζήση-Παπαθεοδώρου Ζωή. Τα τραγούδια των Βλάχων. Αθήνα 1985.
Παπαζήση-Παπαθεοδώρου Ζωή. Τα παραμύθια των Βλάχων. Αθήνα 1996.
Παπαζήσης Δημήτριος. Βλάχοι ( Κουτσόβλαχοι) Αθήνα 1976.
Παπαθανασίου Βιολέτα. Μοναστήρι. Ιστορική περιήγηση στην πατρώα γη. Θεσσαλονίκη 1996.
Παπαθανασίου Γιάννης. Ιστορία των Βλάχων. Θεσσαλονίκη 1991.
Παπαϊωάννου Λάζαρος. Ο Χρουπιστινός Ναούμ Σπανός Καπετάν Απίκραντος. Ένας ασυμβίβαστος Μακεδονομάχος. Μορφωτικός Σύλλογος η Ορεστίς Αργους Ορεστικού.
Παπαϊωάννου Νίκος. Ένα Βλάχικο Χωριό. Το Λιβάδι Ολύμπου. Διπλωματική εργασία. Θεσσαλονίκη 1971.
Παπαμιχαήλ Μιχαήλ. Η παλαιά Κλεισούρα από Αρχαίων χρόνων μέχρι του 1913.
Παπαμιχαήλ Μιχαήλ. Κλεισούρα Δυτ. Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1972. Ακμή – πολιτισμός – αγώνες – θυσίαι – Ιστορία – Ηθογραφία – Λαογραφία.
Παπαστάθης Χ. Οι Έλληνες της Ρέσνης κατά τας αρχάς του 20ου Αιώνος. Συμβολή στην δημογραφική και οικονομική δομή της Πελαγονικής κωμοπόλεως. Μακεδονικά αρ 15, Θεσσαλονίκη 1974.
Πασχίδης Θωμάς. Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ, μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων και Βουλγάρων. Αθήνα 1878.

Περιηγήσεις με την ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
1. Στα Βλαχοχώρια των Γρεβενών. 2. Φλώρινα – Βίτσι.

Πίσπας Ιωάννης. Κλεινοβός Καλαμπάκας. Καλαμπάκα 1995.
Πηχεωνικά. Ανάτυπο από το βιβλίο του Κων/νου Βακαλόπουλου. Ι.Μ.Χ.Α 1990. Καστοριά 1996
Πλατάρης-Τζήμας Γεώργιος. Ο Ταλαμπάκος. Κοινωνική και πολιτική σάτιρα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα στο Μέτσοβο. Πρακτικά Β΄ Συμποσίου Μετσοβιτικών Σπουδών, Αθήνα 1994.
Πλίτσης Μιχαήλ. Οι χοροί της Σαμαρίνας. Αθήνας 1993.
Πουλιάκας Πασχάλης. Ιστορικές μαρτυρίες και μνήμες. Ήθη – έθιμα και παραμύθια της Ελληνικής Βλαχουργιάς. 1995
Πουρνάρας Στέργιος. Η Βλαχομηλιά της Πίνδου ( Αμέρου). Ιστορία-Λαογραφία. Αναφορά στους Βλάχους. Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς.

Πρακτικά 1ου– 2ου- 3ου –4ου – 5ου -6ου & 7ου Σεμιναρίων Λαογραφίας & Βλάχικων Παραδοσιακών Χορών – Ημερίδων Πανελληνίων Ανταμωμάτων. Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Λάρισα Νοέμβριος 2005. Επιμέλεια Κωνσταντίνος Αδάμ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ιδιαιτερότητα των χορών της περιοχής των χωριών Συρράκου και Καλαρρυτών, Ηλίας Χ. Γκαρτζονίκας.....σελ 13
Διδακτική μεθοδολογία ,σκηνική παρουσίαση της μουσικοχορευτικης μας παράδοσης («βασικές σημειώσεις ,βασικές αρχές»),Δήμας Ιωάννης.....σελ 37
Οδοιπορικό στη Γράμμουστα, Κωνσταντίνος Αδάμ – Aνδρομάχη Πισιώτη Αδάμ.....σελ 42
Οι Βλάχοι της Ανατολικής Μακεδονίας, Βέρρος Δήμος.....σελ 67
Κουτσούφλιανη Τρικάλων, Πλίτσης Αναστάσιος.....σελ 82
Αναφορά στην Μουσικοχορευτική Παράδοση του Συρράκου, Γιάννης Αυδίκος.....σελ 89
Στοιχεία του Συρρακιώτικου Γάμου, Ηλίας Χ. Γκαρτζονίκας.....σελ 94
Φορεσιές - Παραδοσιακές φορεσιές των Συρρακιωτών, Ερμηνεία Φωτιάδου.....σελ 108
Παραδοσιακές και Φολκλορικές Πολιτιστικές Διαδικασίες, Δήμας Ηλίας.....σελ 112
Επιτόπια έρευνα, καταγραφή και προβολή της Μουσικοχορευτικής παράδοσης των Βλάχων. Χρήστος Τεντζεράκης.....σελ 120
Ο χοροδιδάσκαλος και η συμβολή του στη διαδικασία εκμάθησης των Ελληνικών παραδοσιακών χορών, Πανοπούλου Καλλιόπη.....σελ 134
Δυνατότητες συμβολής των συλλόγων στην εκμάθηση των δημοτικών τραγουδιών και προτάσεις για τις πρακτικές διδασκαλίας τους, Κατσανεβάκη Αθηνά.....σελ 152
Η παραδοσιακή φορεσιά του Περιβολίου, Τσιλινής Στέργιος.....σελ 159
Οι Βλαχόφωνοι Έλληνες, Αντώνης Κολτσίδας.....σελ 165
Ο Αυτοσχεδιασμός του κορυφαίου στο Τσάμικο, Γιάννης Αυδίκος.....σελ 171
Η Μουσικοχορευτική παράδοση των Βλάχων, Κωνσταντίνος Αδάμ.....σελ 174
Η παρουσία των Βλαχοφώνων Ελλήνων στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και ιδιαίτερα στην Ξάνθη, Χαρίκλεια Μαργαριτοπούλου.....σελ 179
Το ιστορικό των Βλάχων της Ανατολικής Μακεδονίας, Αστέριος Ι. Κουκούδης.....σελ 192
Η Βλαχομηλιά της Πίνδου και τα τραγούδια της, Πουρνάρας Στέργιος.....σελ 204
Ο Ελληνικός γάμος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Π. Δημήτριος Αργυρός.....σελ 213
Της Σαμαρίνας Χρονικό, Χορός και Τραγούδι, Αχιλ. Γ. Λαζάρου.....σελ 224
Ο Βλάχος στο δημοτικό τραγούδι, Ευάγγελος Αυδίκος.....σελ 236
Η Παραδοσιακή (γιορτινή) Φορεσιά της Σαμαρίνας, Χάϊδω Αγορογιάννη-Βουτσά.....σελ 252
Ο Μεγάλος Χορός της Σαμαρίνας «Τσιάτσιος», Μιχάλης Πλίτσης.....σελ 263
Η συμβολή των Βλαχόφωνων Ελλήνων στον Μακεδονικό Αγώνα. Νικόλαος Ι. Μέρτζος.....σελ 273
Οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας του 1896 και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της Νεοελληνικής ταυτότητας. Κων/νος Δ. Αδάμ.....σελ 281
Η Συνεισφορά του Βλαχόφωνου Ελληνισμού στην Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, Καϊμακάμης Βασίλειος.....σελ 285
Η πνευματική και εθνική προσφορά των Βλάχων στον Ελληνισμό. Κατσάνης Νικόλαος.....σελ 294
Οι Βλάχοι της Κατερίνης, Ιωάννης, Φ. Καζταρίδης.....σελ 303
Η«Υπόθεση Ρίχτερ» και ο αντίκτυπος της στα διπλωματικά και εθνικά θέματα των διαφόρων χωρών, Καϊμακάμης Βασίλειος.....σελ 336
1985 – 2005.Είκοσι χρόνια ζωής και δράσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, Κωνσταντίνος Αδάμ.....σελ 346

Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου για την Κλεισούρα. Καστοριά 2000. Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Λαζάρου Αχιλλεύς. Ο επιστημονικός λόγος για τους Βλάχους.
Βακουφάρης Περικλής. Ιστορικό περίγραμμα της Κλεισούρας.
Τέγου η Στεργιάδου Ευανθία Αναφορές στην Κλεισούρα και Κλεισουριώτες από τον 18ο έως τα μέσα του 20ου Αιώνα.
Κολτσίδας Αντώνιος. Κλεισουριώτες Απόδημοι στον Ελλαδικό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο (19ος αι – αρχές 20ου Αι)
Χατζούλη Γλύκα. Η Μονή Παναγίας της Κλεισούρας και η συμβολή της στη διατήρηση και ανάπτυξη της Ελληνορθόδοξης παράδοσης στη Μακεδονία.
Τζινίκου-Κακούλη Αθηνά. Η Κλεισούρα στο Μακεδονικό Αγώνα.

Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για την Μοσχόπολη. Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1996. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ 91, Θεσσαλονίκη 1999.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Βίττη Ευαγγελία. Βλάτσι ( ή Βλάστη) : Τόπος καταφυγής και αφετηρία Μοσχοπολιτών.
Γκλαβίνας Απόστολος. Η συμβολή του Μοσχοπολίτη ιερομόναχου Νεκταρίου Τέρπου στην ανάσχεση των εξισλαμισμών.
Θώμος Πύρρος. Οι εκκλησίες της Μοσχόπολης.
Kallamata Kliti. Constantin Ieromonachou. An icon painter in Moschopolis 1693-1726.
Καραθανάσης Ε. Αθανάσιος. Προσωπογραφικά Μοσχοπολιτών ( 18ος-19ος αιώνας).
Κεκρίδης Ν. Στάθης. Η Νέα Ακαδημία της Μοσχοπόλεως και η ακτινοβολία της στον Βαλκανικό χώρο.
Κιλιπίρης Φώτης. Μοσχοπολίτες έμποροι στη Βενετία και στις χώρες της Αυστροουγγαρίας (18ος-19ος αιώνας).
Κολτσίδας Μιχ. Αντώνιος. Οι οικονομικές δραστηριότητες των Μοσχοπολιτών ως παράγοντας διαφωτιστικής και πολιτισμικής μετακένωσης στον Ελληνισμό.
Κωνσταντίνου ή Τέγου – Στεργιάδου Ευανθία. Οι ναοί και το μοναστήρι της Μοσχόπολης.
Λαζάρου Γ. Αχιλλεύς. Εθνολογικά και δημογραφικά Μοσχοπόλεως.
Μπουσμπούκης Δ. Αντώνιος. Συμβολή στη μελέτη της μορφολογίας του μοσχοπολίτικου ονόματος.
Παπαδριανός Α. Ιωάννης. Η Μοσχόπολη και η συμβολή της στον οικονομικό και πνευματικό βίο της κεντρικής Ευρώπης – Βαλκανικών χωρών ( 18ος – 19ος αιώνας ).
Παπαστάθης Κ. Χαράλαμπος. Από την αλληλογραφία Μοσχοπολιτών εμπόρων.
Peyfuss Max Demeter. The Printing Shop of Moschopolis.
Simaku Nikolla. History and Voskopoja today.
Timotijevic Miroslav. The Moschopolis Silversmith Georgije Argiri.
Τρίτος Γ. Μιχαήλ. Νεκτάριος Τέρπος. Ο Μοσχοπολίτης διδάσκαλος του Γένους.
Τσότσος Π. Γεώργιος. Η γεωγραφική εξάπλωση ορισμένων μορφολογικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής των Βλαχοφώνων οικισμών της περιοχής πρώην Αρχιεπισκοπής Αχρίδος.
Τσούρκα-Παπαστάθη Δέσποινα. Κοινωνική διαστρωμάτωση και διοικητική οργάνωση Μοσχοπόλεως ( 17ος – 18ος αιώνας )

Πρακτικά Α΄ Συμποσίου Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Ήπειρος – Μακεδονία – Θράκη. 28 – 30 Απριλίου 1976. Ι.Μ.Χ.Α. Θεσσαλονίκη 1977.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Kατσάνης Α. Νικόλαος. Η Κουτσοβλαχική κατάληξη –ella+ ελλην.-ea.
Λαζάρου Γ. Αχιλλεύς. Τρία Ελληνικά τοπωνύμια στο γλωσσικό ιδίωμα των Βλαχοφώνων Ελλήνων.
Μπαμπινιώτης Γιώργος. Το πρόβλημα της χρονολογήσεως των κωφώσεων στα βόρεια Ελληνικά ιδιώματα.

Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συμποσίου Σαμαρίνας. 9 Αυγούστου 1997, Σαμαρίνα 1998.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Καλούσιος Δημήτριος. Οι Σαμαριναίοι Αγιογράφοι στο Ν. Τρικάλων.
Κολτσίδας Αντώνιος. Η Σαμαρίνα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Μία περίπτωση έντονα φιλελεύθερης και αστικοποιημένης κοινωνίας.
Κωνσταντίνου ή Τέγου- Στεργιάδου Ευανθία. Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Σαμαρίνας και η προσφορά του στο Έθνος.
Λαζάρου Αχιλλεύς. Βλαχολογική προχειρότητα και επιστήμη.
Ντίνας Κων/νος. Οι Βλαχόφωνοι Έλληνες: Οικονομική δραστηριότητα, πνευματική ακτινοβολία και εθνική προσφορά.
Σπανός Κώστας. Παλιοσαμαρίνα και Σαμαρίνα δύο αδελφοί οικισμοί.
Στεργιάδου Αναστασία. Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της ευρύτερης περιοχής της Σαμαρίνας.
Τρίτος Μιχαήλ. Ο Νεομάρτυς Δημήτριος ο εκ Σαμαρίνης και η συμβολή του στην Επανάσταση του 1821.
Πρακτικά Ημερίδας Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων με θέμα “ Έλληνες ευεργέτες άξιοι της εθνικής ευγνωμοσύνης” Αθήνα 22 Μαϊου 1997.
Προκόβας Δημήτριος. ¨Αλέξανδρος Υψηλάντης – Γεωργάκης Ολύμπιος” Προτροπή-Έκκληση – Πρόσκληση. Εκδόσεις Βογιατζή, Αθήνα 2004.

Πρακτικά 2ου Συμποσίου Λαογραφίας με θέμα "Η Μετάβαση από τον αγροτικό χώρο στον αστικό και στον κυβερνοχώρο." Αρχείο Ελληνικού Χορού. ( Ιωάννινα 17-18 Μαΐου 2003) Αθήνα 2004.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Καζάνας Γιώργος & Σταγκογιάννη Χρυσάνθη: Η Μουσικοχορευτική παράδοση της Βοβούσας
Μέτσιος Γιώργος, Η Μουσικοχορευτική παράδοση του Μετσόβου Ιωαννίνων.

Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα "Η Συμβολή του Πισοδερίου στο Μακεδονικό Αγώνα" Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Φλώρινα 2005.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Τσάμη Αντιγόνη. Η συμβολή των γυναικών του Πισοδερίου και των πέριξ χωριών στον Μακεδονικό αγώνα.
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία. Η συμβολή της διαθήκης του Μοδέστου στην πνευματική και κοινωνική εξέλιξη του Πισοδερίου.
Ανδρέου Ανδρέας. Οι συναντήσεις του παπα-Σταύρου Τσάμη με τον Ρίστε Κότε (1902-1904)
Λιάκος Μιχαήλ. Μακεδονικός αγώνα – Ο πρωτοκαπετάνιος Ευθύμιος Καούδης και το Πισοδέρι.
Γώγου Κασσιανή, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην ιδιαίτερη πατρίδα μου: ζωντανές μνήμες, ιστορικές μαρτυρίες.
Βλασίδης Βλάσης. Η οργάνωση του πληθυσμού στην περιοχή των Κορεστίων κατά τον Μακεδονικό αγώνα.
Χατζηεφραιμίδης Ειρηναίος. Οι τρεις χάλκινοι δίσκοι στην Αγία Παρασκευή Πισοδερίου – Μία επίσκεψη του παπα-Σταύρου Τσάμη στην Ευρώπη.

Πρακτικά 3ου Συμποσίου Λαογραφίας με θέμα "Ελληνικοί Χοροί - Η Μετάβαση από τον αγροτικό στον αστικό χώρο." ( Τύρναβος 12,13&14 Δεκεμβρίου 2003)Αρχείο Ελληνικού Χορού.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Κωνσταντίνος Αδάμ Η Πολιτισμική παράδοση των Βλαχοφώνων Ελλήνων.
Δήμος Βέρρος. Οι Βλάχοι της Αν. Μακεδονίας.
Κωνσταντίνος Βασβατέκης. Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στη Βλάστη Κοζάνης.
Ιωάννης Δήμας. Οι χορευτικοί δρόμοι των Βλάχικων χορών.

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Ιστορία και την ανάπτυξη του Δήμου Λιβαδίου Ολύμπου. Έκδοση: Σύλλογος Επιστημόνων Λιβαδίου Ολύμπου.( Λιβάδι 24-26 Αυγούστου 2001)
Προκόβας Δημήτριος. Ολυμπος – Γεωργάκης Ολύμπιος. Αθήνα 1967.
Προκόβας Ε. Κώστας. ΛΕΞΙΚΟ της Κουτσοβλαχικής του Λιβαδίου Ολύμπου. Λέξεις, ιστορία, παράδοση και λαϊκός πολιτισμός. Θεσσαλονίκη 2006.
Προκόβας Ε. Κώστας. Τα παιδιά της Μνημοσύνης. Μακρύ ταξίδι στη νιότη μιας. γενιάς.Θεσσαλονίκη.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ράπτης Α.Γ. Όλυμπος – Πιέρια – Βέρμιον και Άθως, στη ζωή των Μακεδόνων. Εκδόσεις Όλυμπος, Κατερίνη 1996.
Ράπτης Α.Γ. Ιστορικός & Τουριστικός Οδηγός Λιβαδίου Ολύμπου (Μυθολογία-Αρχαιολογία - Ιστορία-Λαογραφία). Έκδοση Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου, 2003.
Ράπτης Α.Γ. Τα Δημοτικά Τραγούδια Λβαδίου Ολύμπου. Θεσσαλονίκη 1977.
Ράπτης Α.Γ. Ο Ολυμπος και ο Νεολιθικός Μακρύγιαλος. Έκδοση Όλυμπος Κατερίνη .
Ρόκκου Βάσω. Η ορεινή πόλη της κτηνοτροφίας, πόλη της υπαίθρου. Τρία ηπειρωτικά παραδείγματα. Μοσχόπολη – Μέτσοβο – Συρράκο. Εταιρία μελέτης Νέου Ελληνισμού. Αθήνα 1985.
Ρωμανός Μ. Απόψεις και θέσεις για το όνομα την καταγωγή και την γλώσσα των Κουτσοβλάχων. Εις μνήμη Γ. Κουρμούλη. Αθήνα 1983.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σαγιαξής Θ. Γεώργιος. Α Greco-Walachische Sitten und Gebrauche ,Zeitschrift d.Vereins f. Volkschiesche, V, 1894, Berlin, Β) Greco-Walachische (Aromunische) Texte, Zehn Anekdoten-Weigand, (Iahreschbericht des Instituts f. Ruman.Sprache zu Leipzig, 1896.
Σαγιαξής Θ. Γεώργιος. Ανασκευή της περί Κουτσοβλάχων και Ελληνορουμανικής διαφοράς διατριβής του καθηγητή Weigand, Αθήνα 1907.
Σαγιαξής Θ. Γεώργιος. Οι Ελληνόβλαχοι υπό γλωσσικήν, ιστορικήν και λαογραφική άποψιν, 1913
Σαράντης Θεόδωρος. Οι Βλαχόφωνοι των Ελληνικών χωρών. Αθήνα 1983
Σαράντης Θεόδωρος. Το χωριό Περιβόλι Γρεβενών. Αθήνα 1977.
Σαράντης Θεόδωρος. Η Δυτική Μακεδονία εις τους χάρτας από των ΙΕ΄- ΙΗ΄ αιώνες, Κοζάνη 1961.
Σάρρος Γεώργιος – Στρατής Αθανάσιος. Η Ιστορία της Κουτσούφλιανης. Αθήνα 1977.
Σάρρος Γεώργιος-Ντείτριχ Βόλφ-Κάλ Θεόδωρος. Κουτσούφλιανη. Λαογραφική έρυενα ενός Βλάχικου χωριού στην Πίνδο ( Παναγία Τρικάλων). Αφοι Κυριακίδη, 2001.
Σάρρος Γεώργιος. Ιστορικό Λεύκωμα Κουτσούφλιανης. Η ιστορική διαδρομή ενός Βλάχικου χωριού της Πίνδου. Εθνική Εταιρεία-Ατυχής Πόλεμος 1897. 13 Μαΐου 1898, Το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης και ο Εθελοντικός Εκπατρισμός των Κουτσουφλιανιτών. Πρόλογος Αχ. Λαζάρου. Εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα 2006.
Σιώκης Νικόλαος. Η Ιστορία και τα κειμήλια των Ιερών Ναών Αγίων Νικολάου και Αγίου Δημητρίου Κλεισούρας Καστοριάς. Σύλλογος των Απανταχού Κλεισουριέων Θεσσαλονίκης Ο Άγιος Μάρκος.
Σιώκης Νικόλαος – Παράσχος Δημήτριος. Οι Βλάχοι του Μουρικίου και του Σινιάτσικου. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
Σουλιώτης Δημήτριος. Ένας ογδοντάχρονος ιερέας λιμοκτονεί επειδή θέλει να ιερουργεί στα 1921 στην Ελληνική γλώσσα στο Γκόπεσι. Εταιρία αρ 7, Φλώρινα 1991.
Σύλλογος Βλάχων Νομού Σερρών Ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Αρειμάνιων Βλάχων φωτογένεια. Σέρρες 2000.
Σύλλογος Βλάχων Νομού Σερρών Ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Ο φωτογενής Βλαχόφωνος Ελληνισμός της Ανατολικής Μακεδονίας το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Σέρρες 1996.
Σύλλογος Βλάχων Προσοτσάνης Οι Γραμμουστιάνοι. Οι Γραμμουστιάνοι. Προσοτσάνη 1996.
Σύλλογος των εν Κατερίνη Λιβαδιωτών « Γεωργάκης Ολύμπιος». Λιβάδι η πατρίδα του Γεωργάκη Ολύμπιου. Κατερίνη 1973
Σύνδεσμος Μοναστηριωτών & Πέριξ, Η Καρτερία Φλώρινας. Λεύκωμα Μοναστηριωτών. Εκδόσεις Πρέσπες 1996.
Συνεφάκης Γιώργος. Λιβάδι Ολύμπου η πατρίδα του Γεωργάκη Ολύμπιου. Κατερίνη 1971.
Συνεφάκης Γιώργος. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Θεσσαλονίκη 1988.
Συννεφάκης Νικόλαος. Γεωργάκης Νικολάου Ολύμπιος (1772 – 1821) Κάτω από το φώς της Ελληνικής και Ξένης Ιστοριογραφία. Θεσσαλονίκη 1996
Σταμπολάς Γεώργιος. Γεωργάκης Ολύμπιος. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών.
Στεργίου Δημήτριος. Λεξικό: 4.500 μυκηναϊκές, ομηρικές, βυζαντινές και νεοελληνικές λέξεις στο βλάχικο λόγο. Αθήνα 2007. Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα (Ιπποκράτους 8,τηλ. 210 3627318)
Στεργίου Δημήτριος. Παλαιομάνινα. Αθήνα 1996.
Στεργίου Δημήτριος. Ο Βλάχικος Γάμος της Παλαιομάνινας. Εταιρία Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας.
Στεργίου Δημήτριος. Τα Βλάχικα έθιμα της Παλαιομάνινας με αρχαιοελληνικές ρίζες. Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2001.
Σωτηρίου Στέφανος. Οι Βλαχόφωνοι του Ευρωπαϊκού και Βαλκανικού χώρου. Αθήνα 1998

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τζαφέτας Ι.Μ – E. Kunecny. Νικόλαος Δούμπας Nicolaus Dumba. ( 1830-1900) 100 χρόνια από τον θάνατο του Μαικήνα των τεχνών και εθνικού ευεργέτη της Αυστρίας και της Ελλάδος.
Τζημοζιώγας Σ. Λεωνίδας. Ετυμολογικοί περίπατοι σε συνάρτηση με το Ελληνοβλαχικό ιδίωμα. Αθήνα 2007.
Τζιώγας Αριστοτέλης. Συνοπτική Ιστορία της Κλεισούρας Δυτ. Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1962.
Τοπάλης Α. Τα χωριά άνω και κάτω Μπεάλα. Η λιμνολεκάνη της Στρούγκας Αχρίδας. Μακεδονικά, Θεσσαλονίκη 1972.
Τρίτος Μιχαήλ. Το Μέτσοβο. Ιστορία – αξιοθέατα – σύγχρονη ζωή. Αθήνα 1990.
Τρίτος Μιχαήλ. Βλαχόφωνος Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Ημερολόγιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων 2002.
Τρίτος Μιχαήλ. Η Μοσχόπολη του χθες και του σήμερα. Ανάτυπο από το Ηπειρωτικό ημερολόγιο Ιωάννινα 1998.
Τρίτος Μιχαήλ. Βλαχόφωνος Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Εισαωγικό σημείωμα ημερολογίου 2002 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογέων Βλάχων.
Τρίχα Λύντια. Το Βιλαέτι Βιτωλίων το 1881. Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας.
Τρίχα Λύντια. Πληθυσμός, εμπόριο και οικονομία στο Βιλαέτι Βιτωλίων κατά την δεκαετία του 1880. Πρακτικά Συνεδρίου Μακεδονία, ιστορία – πολιτισμός . Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας 1997.
Τσάλης Πέτρος. Δοξασμένο Μοναστήρι. Θεσσαλονίκη 1932.
Τσάμη Αντιγόνη. Το Πισοδέρι Φλώρινας στο πέρασμα των αιώνων. Θεσσαλονίκη 1992. Τσάμη Αντιγόνη. Παλιά παραμύθια από το Πισοδέρι και άλλα χωριά. Πρέσπες 2002.
Τσάμη Αντιγόνη. Παλιά Πισοδερίτικα παραμύθια. Θεσσαλονίκη 1991.
Τσάμη Αντιγόνη. Εμείς οι δύο. Πισοδερίτικα τραγούδια αγάπης. Εταιρία αρ 14, Φλώρινα 1993.
Τσάμη Αντιγόνη. Η κλωστή του Μάρτη. Εταιρία αρ 3, Φλώρινα 1990.
Τσάμη Αντιγόνη. Ένα Πισοδερίτικο τραγούδι. Εταιρία αρ 1, Φλώρινα 1989.
Τσάμη Αντιγόνη. Το κορίτσι που πνίγηκε στο βάλτο Εταιρία αρ 30, Φλώρινα 1998.
Τσιάνα – Παντελίδου Κατερίνα. Τραγούδια του Μεγάλου Χορού της Αβδέλλας.
Τσιάνα – Παντελίδου Κατερίνα. Από τα χειμαδιά στα Βλαχοχώρια. Μία διαδρομή μνήμης. Εκδόσεις: University Studio Press. Θεσσαλονίκη.
Τσίρος Ζ. Η Βλάστη – Μπλάτσι. Θεσσαλονίκη 1996.
Τσώκας Ανδρέας. Ο ξυλογλύπτης Αντώνιος Ταλιαδούρος (1874 – 1936 ) Εταιρία αρ 17-18, Φλώρινα 1994

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Φίστας Νικόλαος. Το Νυμφαίον. Θεσσαλονίκη 1962
Φίστας Νικόλαος. Το Νυμφαίον ( Εικόνες και προβλήματα ). Θεσσαλονίκη 1964.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Χάμμοντ Νικόλαος. Οδοιπορικό στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία το 1858. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 1991.
Χατζηγάκης Αλέξανδρος. Περτούλι το χωριό μου.
Χατζηγάκης Αλέξανδρος. Τα΄Ασπροπόταμο Πίνδου. Τρίκαλα 1946.
Χρήστου Κων/νος. Αρωμούνοι. Μελέτες για την καταγωγή και την ιστορία τους. Θεσσαλονίκη 1996.
Χριστοδούλου Χρήστος. Τα φωτογενή Βαλκάνια των αδελφών Μανάκη. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1989.
Χριστοδούλου Χρήστος. The Manakis brothers. The Greek Brothers of the Balcanic cinema.
Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ. Οι Έλληνες στη Βόρειο Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 1997.
Χρυσοχόου Αθανάσιος. Οι Βλάχοι της Μακεδονίας Θεσσαλίας και Ηπείρου. Θεσσαλονίκη 1942.
Χρυσοχόου Μιχαήλ. Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι. Αθήνα 1909. ΑΘΗΝΑ 1909. Ανατύπωση 2006. "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αναζήτηση