Ελληνοβλάχικο Λεξικό

 

Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

 

Το Λεξικό που παρατίθετε είναι επεξεργασία στο "ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ" που βρίσκεται στο δίτομο έργο του κ. Κολτσίδα Αντώνιου [ Οι Κουτσόβλαχοι. Εθνολογική και Λαογραφική μελέτη. Α΄ Τόμος - Κουτσόβλαχοι, οι Βλαχόφωνοι Έλληνες. Εθνολογική, λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη.Α΄ Τόμος  Αφών Κυριακίδη]. Η επεξεργασία είναι μικρής κλίμακας και έγινε με σεβασμό στο έργο του συγγραφέα. Στο πεδίο Βιβλιογραφία μπορεί κανείς να ανατρέξει και σε παρόμοια λεξικά που έχουν κατα καιρούς δημοσιευθεί.