Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Β 

βεντούζα βιντούζα
βέργα βιάργκα
βήχας τούσι
βλασφημώ μπλάστιμου
Βλάχος Αρμάνου
βλέπω βέντου
βόδι μπόου
βοηθώ ατζιούτου
βόσκω πάσκου
βουβάλι μπούβαλου
βουλώνω αστούπου
βουνό μούντι
βούρτσα βούρτσα
βράδυ σιάρά
βράζω χέρμπου
βρακί ζμιάνα
βρασμένος χέρτου
βρίζω αντζιούρου
βρίσκω άφλου
βροχή πλουάι
βρύση σιόπουτου
βρωμάω αμπούτου

 

Αναζήτηση