Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Π

παγίδα παγίδα
πάγος γκλέτσου
παγούρι παγούρου
παγώνω νγκλέτσου
παζάρι παζάρι
παθαίνω πάτου
παιδί φιτσιόρου
παίζω ατζιόκου
παίρνω λιάου
παιχνίδι τζιόκου
παλάμη πάλμα
παλεύω αλούμτου
παλιός βέκλιου
παλιώνω βικλιέσκου
παλούκι πάρου
πάνα πάνα
πάντοτε ντάιμα
παντρεμένη μαρίτα
παντρεμένος νσουράτου
παντρεύομαι μι μαρίτου-μι νσόρου
πάνω νσούσου
παπαδιά πριφτιάσα
παπαρούνα παπαρούνα
παπάς πρέφτου
πάπια πάπα
παπούς πάπου
παραγγέλνω ντιμάντου
παραγινομένος  παραφάπτου
παραγνιαρίζω παρακουνόσκου
παραδίνω παραντάου
παρακαλώ παλακαρσέσκου
παρακινώ παρακινσέσκου
παραμύθι παρμίθου
παραπατώ παρακάλκου
Παραακεοή Βίνιιρι
παρατηρώ μουτρέσκου
Πάσχα Πάστι
πατέρας τάτα
πατριώτης πατριότου
πατώ κάλκου
πάχνη μπρούμα
πάχος γκρασίμι-σέου
πάχος (χοιρινό) ουσάντζα
πεδικλώνω νκιάντικου
πεθαίνω μόρου
πεθαμένος μόρτου
πεθερός σόκρου
πείνα φουάμι
πειράζω καρτέσκου
πελεκάνος πιλικάνου
Πέμπτη Τζιόι
πενήντα τσιντάτσι
πένθος ζάλι
πενθώ ζαλέσκου
πέντε τσίντσι
πέος πούλα
πεπόνι πιπόνιου
πέρδικα πέρδικα-πιτρουνίκλι
περηφάνια μαριάτσα
περιμένω αστέπτου
περιτριγυρίζω πριίμνου
περιτυλίγω αμβαρτέσκου
περνώ τρέκου
πέταλο πέταλου
πεταλωτής αλμπάνου
πετεινός κουκότου
πέτρα κιάτρα
πετρέλαιο γκάζου
πετσέτα πιτσέτα
πετώ ασμπόιρου
πέφτω κάντου
πηγαινοέρχομαι ούριντου
πηγή ίσβουρου-φαντάνα
πηδώ ανσάρου
πήζω νγκλέκου
πιάνω ακάτσου
πιάτο πχαίτου
πικρός αμάρου
πίνω μπιάου
πιπέρι πιπέρου
πίσω ναπόι
πιο πίσω μαναπόι
πίτα πίτα
πίτουρο τάρτσα
πλένω λάου
πλευρό κουάστα
πλάτη παλτάρι
πληγώνω λαβουσέσκου
πληρώνω παλτέσκου
πλησιάζω απρόκιου
πλούσιος αβούτου
πνίγω ζγκρούμου
πνίγω στο νερό νέκου
πόδι τσιόρου
ποδιά πουάλα
ποιος κάρι
πόλεμος πόλιμου
πόνος ντόρου
πονιίκι σουάρικου
πονώ ντόρου
πορδή μπισίνα
πόρνη κούρβα
πόρπη ζάβα
πόρπη ζάβα-ποάρτα
πόσος κάτου
ποτάμι αράου
πότε κάντου
ποτήρι πουτίρου
ποτίζω αντάπου
πότισμα ανταπάρι
πού ιού
πουγγί πούγγα
πουθενά ιουβά
πουκάμισο καμιάσι
πουλί πούλιου
πουλώ βίντου
πράγμα λουγουρίι
πρασινάδα βιρντιάτσα
πράσινος βιάρντι
προδίνω προυντάου
προζύμι αλουάτου
προηγουμένως ντανιάβρα
πρόθυμος πρόθιμου
πρόλοβος μάμα
προξενητής προυξινίτου
προπέρσι αντσάρτσου
προσήλιο σουρίνου
πρόσωπο φάτσα
προφυλάγω αφιρέσκου
πρωί ταϊνά
πυρουστιά πιρουστίι
πυτιάζω νκλέγκου
πώς κούμου

 

Αναζήτηση