Επιστολή ενημέρωσης προς το Συμβούλιο της Ευρώπης

POPSVΑξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Με την παρούσα επιστολή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, που αποτελεί τον Δευτεροβάθμιο θεσμικό φορέα 100 και πλέον Συλλόγων Βλάχων της Ελλάδας που συσπειρώνει και εκπροσωπεί Έλληνες Βλαχικής καταγωγής, αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τα εξής :
Εδώ και αρκετά χρόνια, ορισμένα μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία παρουσιάζονται ψευδεπίγραφα ως εκπρόσωποι «Βλαχικών Συλλόγων», απευθύνονται, κατά καιρούς, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς και υπηρεσίες, επιχειρώντας να παρουσιάσουν μία «βλαχική μειονότητα», να διεκδικήσουν και να προασπίσουν δηλαδή δήθεν «μειονοτικά δικαιώματα». Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να κάνουμε κατανοητό πως, ουσιαστικά, κινούμενοι ή υποκινούμενοι από διάφορα κίνητρα εκπροσωπούν μόνο τους εαυτούς τους, και δεν έχουν πάντως σχέση με τους Βλάχους της Ελλάδας οι οποίοι στο σύνολό τους εκπροσωπούνται πρωτοβάθμια από τους κατά τόπους πολιτιστικούς τους συλλόγους, και δευτεροβάθμια από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (Π.Ο.Π.Σ.Β) αλλά και από άλλους , όπως επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.

 

Επιπλέον οι κατά καιρούς εμφανιζόμενοι σε διάφορα διεθνή φόρα και οργανισμούς αποκρύπτουν σκοπίμως, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Βλάχων στα Βαλκάνια, γνωστοί και ως Αρμάνοι, έχουν κοινό τόπο καταγωγής την Ελλάδα , που ήταν και παραμένει η Μητρόπολη τους, οι οποίοι μετανάστευσαν προς βορράν, στις γειτονικές χώρες, κυρίως από τα μέσα του 18ου αιώνα. Μετά δε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913), η οποία καθόρισε τα βαλκανικά σύνορα, η συντριπτική πλειοψηφία των Βλάχων και των προγονικών των εστιών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας και της ιστορίας της. Ενώ αυτοί που σήμερα ζουν στην π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία, και οι οποίοι αριθμητικά είναι πολύ λιγότεροι, είναι αποτέλεσμα των εξόδων και της διασποράς τους από την Ελλάδα ,αποτέλεσμα ιστορικών, οικονομικών αλλά και πολιτικών παραγόντων.
Είναι γνωστό, επιστημονικά και ιστορικά αδιαμφισβήτητο το γεγονός, ότι οι Βλάχοι της Ελλάδας αποτελούν συστατικό και αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής ιστορικής εξέλιξης και πραγματικότητας, καθώς υπήρξαν συνθετικά στοιχεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους/έθνους. Η γνώση καθώς και η χρήση, εκτός της ελληνικής, της νεολατινικής προφορικής τους γλώσσας με τις διάφορες κατά τόπους διαλεκτικές της παραλλαγές, ιστορικά ουδέποτε απετέλεσε και δεν αποτελεί εμπόδιο στη διατήρηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητάς των, παρά την κατά καιρούς απόπειρα εκμετάλλευσης από διάφορους ξένους φορείς και κράτη για λόγους κυρίως πολιτικής σκοπιμότητας και ειδικότερα τη δημιουργία μειονοτικών θεμάτων
Ιστορικά οι Βλάχοι ως δίγλωσσοι Έλληνες του ευρύτερου θεσσαλικού, ηπειρωτικού και μακεδονικού χώρου είχαν τη δική τους συμβολή στον οικονομικό, πολιτιστικό, πνευματικό, στρατιωτικό και πολιτικό βίο της χώρας μας (συμμετοχή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821, το Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς Πολέμους, την Εθνική Αντίσταση καθώς και σε κάθε άλλο ειρηνικό αγώνα για την πρόοδο της πατρίδας τους). Και βέβαια, είναι εξίσου γνωστή η γενναιόδωρη οικονομική προσφορά των βλαχόφωνων εθνικών ευεργετών που γέμισαν την πρωτεύουσα της Ελλάδας με θαυμαστά και περιώνυμα μνημεία και άλλες μεγάλες προσφορές, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι, μεταγενέστεροι, οι οποίοι συνεχίζουν στο ίδιο πνεύμα των παλαιοτέρων, αναγείροντας και λειτουργώντας σχολεία, εκκλησίες, πολιτιστικά και κοινωφελή ιδρύματα, σε κάθε περιφέρεια και γωνιά της Ελλάδας.
Σήμερα οι βλαχικής καταγωγής Έλληνες, αποτελούν ζωντανό και δραστήριο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και έχουν, προφανώς, ως Έλληνες πολίτες ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε άλλο πολίτη της χώρας. Ως ενεργοί πολίτες, όχι μόνον δεν στέκονται αδιάφοροι απέναντι στην ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητά τους, αλλά την εκφράζουν και να την προάγουν δυναμικά και παραγωγικά, ασκώντας προφανώς ανεμπόδιστα το δικαίωμά τους αυτό.
Οι Βλάχοι της Ελλάδος εδώ και πάνω από 200 χρόνια είχαν συστήσει και συνεχίζουν να συστήνουν πολυάριθμους συλλόγους, τόσο στους πατρώους τους οικισμούς, όσο και στις χώρες και πόλεις όπου μετοίκησαν κατά τη διάρκεια τόσο της εξωτερικής όσο και εσωτερικής τους μετανάστευσης. Είναι χαρακτηριστικό πως ορισμένοι από τους παλαιότερους συλλόγους μας, στην Ελλάδα έχουν 100 και πλέον χρόνια ύπαρξης και πολλαπλής δράσης. Επιπλέον, ήδη από τη δεκαετία του 1980 στην Ελλάδα, πολύ πριν υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον στις γύρω βαλκανικές χώρες, έχουν προχωρήσει στη σύσταση και την ανάπτυξη ενός δευτεροβάθμιου αιρετού συλλογικού φορέα έκφρασης και αντιπροσώπευσης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Σήμερα πλέον, αυτή η Ομοσπονδία αριθμεί πάνω από 100 Συλλόγους - Μέλη, που διαρκώς αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, κατανεμημένους σε όλη την επικράτεια (Θεσσαλία περί τους 35, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία περί τους 50, Ήπειρος περί τους 15, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2, Αττική και Στερεά Ελλάδα 3), εκφράζοντας σε αυτή την μορφή και εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες οργανωμένα μέλη.
Οι Σύλλογοι αυτοί προβάλλουν ελεύθερα τις αξίες των πολιτιστικών μας παραδόσεων. Εκδίδουν και εμπλουτίζουν τις βιβλιοθήκες της χώρας μας με βιβλία για την ιστορία και τη λαογραφία του ιδιαίτερου τόπου τους, για τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Καταγράφουν τη μουσική τους παράδοση, την διαδίδουν και την διανέμουν παντού. Μάρτυρες της πολυδιάστατης πολιτιστικής παραγωγής των συλλόγων μας αποτελούν οι αναρίθμητες εκδόσεις εφημερίδων, βιβλίων, CD και DVD, επιστημονικά συνέδρια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις σε ετήσια βάση. Οργανώνονται ανοικτά σεμινάρια εκμάθησης της βλαχικής γλώσσας στους νεότερους και σε όποιους άλλους θέλουν ελεύθερα να τα παρακολουθήσουν. Οργανώνουν επίσης Συνέδρια, ετήσια Συμπόσια και Ανταμώματα, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων και επισκεπτών, καθώς επίσης και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι εκπονούν με τους φοιτητές τους εργασίες σε κάθε θέμα της επιστημονικής τους περιοχής, για την ιστορία, την εθνολογία, τη γλώσσα, την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική των βλαχικών οικισμών κλπ., πάντα μέσα σε ένα καθεστώς απόλυτης και αυτονόητης ελευθερίας, όπως αρμόζει σε ελεύθερους πολίτες μίας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας - μέλους της Ε.Ε.
Τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί, αν οι Βλάχοι αντιμετωπίζονταν από την ελληνική πολιτεία μέσα σε ένα πνεύμα καταπίεσης και ανελευθερίας, όπως ορισμένοι αυτόκλητοι δήθεν ‘προστάτες’ ανύπαρκτων μειονοτήτων θα ήθελαν να πρεσβεύουν. Αντιθέτως, οι Σύλλογοί μας, τυγχάνουν της αμέριστης και πολύπτυχης συμπαράστασης και στήριξης της πολιτείας σε κάθε εκδήλωσή τους, είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο.
Το σύνολο αυτών των επιτευγμάτων μας, με το σεβασμό και τη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας, μάς καθιστά περήφανους στο να εκφράσουμε υπεύθυνα, με σαφήνεια και με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική ταυτότητά μας και τους πόθους των πολυάριθμων μελών των συλλόγων μας. Είναι ολοφάνερο πως δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν να ομιλεί και να ενεργεί για λογαριασμό μας, πόσω μάλλον «επαγγελματίες μειονοτικούς» ή αυτόκλητους «υπερασπιστές» ανύπαρκτων μειονοτήτων.
Μας προκαλεί θλίψη και οργή κάποιοι που παρουσιάζονται σε διεθνή μειονοτικά και λοιπά φόρα να ομιλούν εκ μέρους μας ετεροπροσδιορίζοντάς μας υποτιμώντας και προσβάλλοντας ουσιαστικά την εθνική συλλογική μας ταυτότητα. Τα κυρίαρχα θεσμικά όργανα των Ελλήνων βλαχικής καταγωγής (Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, Ένωση Βλάχων Επιστημόνων, δίκτυο Βλαχοφώνων Δημάρχων και Κοινοταρχών καθώς και άλλων εκλεγμένων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης), έχουν κατά το παρελθόν καταγγείλει τέτοιες ενέργειες και κατηγορηματικά διαψεύσει τα περί δήθεν καταπίεσης Βλάχων στην Ελλάδα και τα περί δήθεν ύπαρξης ‘Βλάχικης μειονότητας’.

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Είμαστε βέβαιοι ότι η γνώση σας, η ευθυκρισία σας, και η ευαισθησία σας, δεν θα σας επιτρέψουν να αποδεχθείτε προτάσεις και να επικυρώσετε ψηφίσματα (όταν και εφόσον το θέμα τεθεί στην κρίση σας) που θα θίγουν την εθνική συνείδηση και συλλογική ταυτότητα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Αλλά να αντιμετωπίσετε αποφασιστικά αυτούς που εκφράζουν μόνο τον εαυτό τους και πάντως όχι τους βλαχόφωνους έλληνες, και τους απανταχού Βλάχους.
Υπό το φως των ανωτέρω , ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας και την απόλυτη διαφωνία μας απέναντι στις καταστατικές αρχές , τους στόχους και τις επιδιώξεις του αυτοαποκαλούμενου « Συμβουλίου των Αρωμούνων» , το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει ούτε εμάς , αλλά ούτε και το σύνολο του απανταχού Βλαχικού στοιχείου.
Θεωρώντας ότι θα αντιμετωπίσετε το θέμα με την δέουσα προσοχή, σεβόμενος το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού μας, παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση .
Με την ευκαιρία αυτής της επιστολής θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη χώρα μας, να σας συνοδεύσουμε στους πανέμορφους προγονικούς οικισμούς μας και να σας παρουσιάσουμε με τον πιο απτό τρόπο τις παραδόσεις και τα πολιτισμικά μας επιτεύγματα. Έτσι ώστε να κατανοήσετε με τον πιο άμεσο τρόπο τις ανησυχίες που σας εκφράζουμε. Κι ακόμη θα θέλαμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα και μας δώσετε την ευκαιρία να σας επισκεφθούμε και να σας εκφράσουμε από κοντά τις απόψεις μας, όποτε τυχόν τεθεί ένα ανάλογο θέμα προς διερεύνηση και συζήτηση.

Με τη βεβαιότητα ότι η επιστολή αυτή θα σας βοηθήσει στο ευγενές σας λειτούργημα.

 

Λάρισα 16 Νοεμβρίου 2009

 

Προς : Το Συμβούλιο της Ευρώπης
Αξιότιμο κ. Γενικό Γραμματέα

 

Κοιν: Αξιότιμο κ. Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Συμβούλιο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Επιτροπή για τον Πολιτισμό την Επιστήμη και την Παιδεία του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

Κοιν. : Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας
Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας
Κοιν. : Εκπροσώπους & αναπληρωτές εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου
στο Συμβούλιο της Ευρώπης :

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Αδάμ      Μιχάλης Μήσιος

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Περιοχή Αεροδρομίου 522 00 Αργος Ορεστικό
Τηλ- Φαξ: 24670-21001
http://www.vlachs-popsv.gr

Αναζήτηση